Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wordt 2021 het jaar van de Waarheid?

Bijna 2000 jaar – vanaf 70AD – heeft de christelijke kerk zich bezig gehouden met de vraag naar de waarheid. Bij de waarheid (met een kleine w) gaat het om de boodschap van het evangelie, die zo getrouw mogelijk moet klinken. Door de focus op de waarheid is de Waarheid (met een hoofdletter W) in […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een bijdrage aan de dialoog tussen jodendom en christendom

De (natuurlijke) geschiedenis van het volk Israël ten tijde van de Bijbel lijkt een blauwdruk te zijn van de (geestelijke) weg die de Eeuwige met de hele mensheid gaat. Het oude verbond – met als spil de wet van Mozes – brengt de vloek van zonde en dood waaronder de hele schepping gebukt gaat, aan […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Blijf weg bij de boom van kennis van goed en kwaad

God woont in een ontoegankelijk Licht en in God is gans geen duisternis. God is dan ook volmaakt goed en volmaakte liefde! “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Er is […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het Licht van Christus schijnt in ons

De christelijke kerk heeft met het evangelie van het koninkrijk, de boodschap van redding en verlossing voor in het hier en nu, werkelijk goud in handen. Als we ons de inhoud van de boodschap van het koninkrijk die Jezus en Paulus verkondigden eens volledig bewust zouden zijn… Het volk dat in duisternis wandelt zal een […]

Categorieën
Koninkrijk

Van natuurlijk naar geestelijk leven

“Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.” (1 Korintiërs 15:46) Het zaad moet eerst in de aarde vallen om daar te ‘sterven’ voordat het kan ‘opstaan’ en tot leven kan komen. Eerst vind de natuurlijke geboorte plaats De mannelijke zaadcel bevrucht de vrouwelijk eicel en komt als vrucht […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De weg die naar het Licht leidt

Er is een behoorlijke groep christenen die gelooft dat Trump uiteindelijk als winnaar van de verkiezingen uit de bus gaat komen en zij bidden en vasten daarvoor met internationale gebedsgroepen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun gebeden verhoord gaan worden en dat Trump op zijn post zal blijven. Er is ook een groeiende groep christenen […]