Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De bedekking die ons het zicht op onze ware identiteit ontneemt

We beginnen deze blog met een inleiding, als een soort disclaimer bij de inhoud. Als je christen bent en je verlangt naar het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk op aarde, dan is de kans groot dat je jezelf herkent in de manier van denken die in deze blog ter sprake zal komen. We kunnen ons […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het koninkrijk van God is binnen in u

“Komt, gij gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af.” (Matteüs 25:34) Het koninkrijk van God is al vanaf de grondlegging der wereld in de hemel gevestigd. Die hemel bevindt zich niet ergens op een verborgen plaats in het universum, maar de hemel is binnen […]