Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De bedekking die ons het zicht ontneemt op onze ware identiteit

Jezus bracht een radicaal nieuwe boodschap van inclusiviteit in plaats van de exclusiviteit van de wet waar zijn toehoorders vertrouwd mee waren. Jezus haalde hun heilige huisjes omver. Helaas is het religieuze denken – hetgeen leidt tot onderscheid maken en uitsluiten (exclusiviteit) – in de loop van de kerkgeschiedenis weer in de boodschap, die we […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het koninkrijk van God is binnen in u

“Komt, gij gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af.” (Matteüs 25:34) Het koninkrijk van God is al vanaf de grondlegging der wereld in de hemel gevestigd. Die hemel bevindt zich niet ergens op een verborgen plaats in het universum, maar de hemel is binnen […]