Dankjewel!

Hartelijk dank voor je financiële bijdrage aan onze bediening. Wij voelen ons bevoorrecht dat we fulltime mogen werken aan onze missie, een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland. Met als doel dat het koninkrijk van God steeds meer zichtbaar zal worden, niet alleen in de kerken, maar in de volle breedte van de samenleving.

Wil je ons blijven volgen, meld je dan aan voor onze Blog / Nieuwsbrief. We houden je dan op de hoogte van ons werk en van onze activiteiten.

Bezoek ook eens een Way of Grace Inspiratiedag. Een dag vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs.

We wensen je van harte Gods zegen!

Met een verbindende groet,
Peter en Petra Overduin