Ondersteuning gezocht

Capelle aan den IJssel, 5 juni 2020

Beste ondernemer,

Van 2001 tot 2013 heb ik mij met hart en ziel ingezet voor interkerkelijk en missionair werk in Capelle aan den IJssel. Hoewel we op kleine schaal zeker mooie dingen hebben zien gebeuren, is deze periode achteraf gezien vooral een periode van toenemende frustratie geweest. Als het evangelie werkelijk een kracht van God tot behoud van mensen is, waarom zien we daar dan zo weinig van in de praktijk? Zelfs niet als we er fulltime ons werk van maken om mensen met het evangelie te bereiken.

Voor mij stond het na die periode vast dat de boodschap die door kerken verkondigd wordt radicaal moet veranderen, wil de kerk weer een nadrukkelijke rol van betekenis in de samenleving gaan krijgen. Ik had na al die jaren inzet voor het koninkrijk van God en mijn studie Theologie wel wat ideeën over welke richting het op zou moeten, maar ik kon daar op dat moment praktisch gezien niet zo veel mee. Het resulteerde er uiteindelijk in dat ik mijn geloof ben kwijtgeraakt en de deuren van de kerk achter mij heb dichtgetrokken. Mijn passie voor geloof en kerk leek voorgoed verdwenen.

In 2013 ben ik voor een kinderopvangorganisatie gaan werken, waar ik oktober 2019 plotseling werd ontslagen. Na een lastige periode ben ik begonnen met het opzetten van een coachingspraktijk. De doelgroep die ik hiermee voor ogen heb, zijn mensen die kampen met (het gevoel van) afwijzing en daardoor moeite hebben om hun leven op te rit te krijgen of te houden. Ik heb mij voorgenomen om mij vooral te gaan richten op mensen met een christelijke achtergrond, vanwege mijn eigen worsteling in het verleden. Vanaf het moment dat ik mij ging focussen op hoe ik mijn doelgroep zou kunnen bereiken, begon de passie voor geloof en kerken weer in alle hevigheid in mij naar boven te komen. Iets wat ik niet meer voor mogelijk had gehouden, begon als vanzelf te gebeuren. Binnen een tijdsbestek van een paar weken vielen alle puzzelstukjes van mijn (geloofs)leven op zijn plek en heb ik ook een helder zicht gekregen op hoe kerken vandaag de dag weer een rol van betekenis kunnen gaan krijgen in de volle breedte van de samenleving. Met als doel om te komen tot een samenleving waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zijn, ook voor de mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden of zelfs daarbuiten, degenen die vermoeid en belast zijn.

Om een lang verhaal kort te maken … inmiddels ben ik naast mijn coachingspraktijk vanuit stichting Way of Grace aan de slag gegaan om weer werk te maken van mijn passie voor geloof en kerken. Je kunt hier de verkorte versie van het visiedocument van stichting Way of Grace bekijken. neem ook gerust een kijkje op mijn website.

Op dit moment staat alles nog in de kinderschoenen. De omzet vanuit mijn coachingspraktijk is, mede door de corona-crisis, nog minimaal en naast het inkomen van mijn vrouw niet voldoende om momenteel in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit maakt het lastig om met de plannen van Way of Grace aan de slag te gaan. Zodoende ben ik momenteel gericht op zoek naar ondernemers die geloven in de visie van Way of Grace en daar een financiële bijdrage / donatie aan zouden willen doen. Op dit moment gaat het specifiek om de periode tot het eind van dit jaar (2020), waarin ik een start wil gaan maken met het uitvoeren van de plannen die er zijn. Stichting Way of Grace heeft een ANBI status.

Mijn concrete vraag aan jou is of jij zo’n ondernemer bent die bereid bent om een (eenmalige) financiële bijdrage te doen? Ik zou mijn visie en plannen – ongeacht of je de mogelijkheid of bereidheid tot een financiële bijdrage hebt – graag een keer vrijblijvend in een persoonlijk gesprek willen toelichten. Mocht je hier tijd voor vrij willen maken, dan verneem ik het graag! Daarnaast zou ik het bijzonder op prijs stellen als je mij in contact zou kunnen brengen met andere ondernemers, die hier mogelijk iets in zouden kunnen betekenen.

Bij voorbaat dank en ik hoop van je te horen!

Met een verbindende groet,

Peter Overduin