Onze visie in de praktijk

Als Way of Grace geloven we in plaatselijke kerken en gemeenten die in kleine groepen bijeenkomen, verspreid over wijken, buurten en in straten. Kerken en gemeenten die hun leden vanuit de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11-16) gaan toerusten in haar dienstbetoon aan de samenleving, met als doel dat allen tot het volle bewustzijn van Christus zullen komen. Kleine groepen waar de gemeenschap der heiligen optimaal gestalte krijgt. Gemeenschappen waar iedereen zich thuis mag voelen. Gemeenschappen waar onvoorwaardelijke liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit de samenleving op adem kunnen komen om herstel en genezing te ontvangen.

De gezamenlijke samenkomsten op zondag zullen – zolang deze in een behoefte voorzien – blijven bestaan. Daarnaast worden (jonge) mensen met visie en andere belangstellenden uit de gemeenten gestimuleerd om zich in kleine groepen (gemeenschappen) te gaan organiseren, die in huiskamers of andere kleinere ruimten wekelijks gaan samenkomen. Deze kleine gemeenschappen zullen het Licht van Christus laten schijnen in de wijken, buurten en straten van de stad.

Binnen de kerkenraad (of oudstenraad/gemeenteteam) van de ‘moederkerk’ functioneren de vijf bedieningen. Zij zorgen voor de toerusting van de gemeenteleden die gaan functioneren in de kleine groepen. Aangezien het Christus zelf is die de bedieningen aan de gemeente toevertrouwd, mogen we erop vertrouwen dat in de praktijk vanzelf zichtbaar zal worden wie in welke bediening wandelt.

Ook binnen de kleine groepen functioneren de vijf bedieningen.

De evangelisten brengen de zogenoemde ‘nieuwkomers’ in contact met de groep.

De herders en leraren verzorgen en onderwijzen de nieuwkomers in de groep, zodat ook zij als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God.

De profeten delen hun visie op de tijd waarin we leven en de plaats waar men actief is, waardoor de groep optimaal afgestemd zal zijn op de huidige tijd en omgeving.

De apostel (vaak de voorganger/predikant van de ‘moederkerk’) richt zich op het vormen van – en behoudt het overzicht over – de kleine groepen. Groepen die te groot worden, zullen worden opgesplitst. Nieuwe groepen worden gestart in wijken en straten waar nog geen kleine groepen functioneren.

De samenkomsten op zondag zullen met de tijd een kleinere omvang krijgen. Het lichaam van Christus, waartoe alle mensen behoren, zal steeds meer vanuit de kleine groepen te midden van de samenleving gaan opstaan. Uiteindelijk zal het Licht van Christus zo sterk gaan schijnen dat de duisternis op aarde volledig zal verdwijnen. De hele mensheid zal als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Klik hier voor het persoonlijke verhaal achter Way of Grace.