Een nieuwe Reformatie

De nieuwe Reformatie die we als Way of Grace beogen, zal vooral neerkomen op een deconstructie van het oude theologische bouwwerk, dat gebouwd is op het ‘oude’ wereldbeeld van de drie B’s (Binnen-Buiten-Boven). Het is vooral een rationeel en dualistisch wereldbeeld.

In het ‘nieuwe’ wereldbeeld speelt het bewustzijn een cruciale rol. Alles is één, alleen zijn we het ons (nog) niet bewust. We leven met een verduisterd bewustzijn, waardoor we de wereld als het ware door een verduisterde bril, een spiegel, waarnemen. Het koninkrijk van God, waarin God alles en in allen zal zijn, is vanaf de grondlegging der wereld al een voldongen feit, alleen kunnen we het vanwege ons verduisterde bewustzijn (nog) niet waarnemen.

Het oog (bewustzijn) is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis.” (Lukas 11:34)

‘Wandelen in de Geest’ is geloven dat de werkelijkheid anders is, dan wat we met onze vijf lichamelijke zintuigen waarnemen. Hoe meer de bedekking van het vlees (het ‘oude’) wordt weggenomen, hoe meer we de wereld gaan waarnemen vanuit Gods perspectief (het ‘nieuwe’). Onze binnenwereld (ons bewustzijn) bepaalt wat we in onze buitenwereld waarnemen.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)