Videostudies

Video 1: Introductievideo Way of Grace. Dit is de eerste video die we hebben opgenomen. We hebben her en der wat moeten knippen, omdat het allemaal nog een beetje onwennig was. Hopelijk stoort dit niet al te zeer.
———————————————————————————–

Video 2: Het Bijbelse wereldbeeld – deel 1. De hemelse gewesten op basis van Genesis 1:1-6. De drie ‘hemelen’ als lagen in ons bewustzijn.
———————————————————————————–

Video 3: Het Bijbelse wereldbeeld – deel 2. De schepping en het doel van de mens.
———————————————————————————–

Video 4: Het Bijbelse wereldbeeld – deel 3. De verlossing van de vloek van zonde en dood. De verheerlijking van ons fysieke lichaam van vlees en bloed.
———————————————————————————–

Video 5: De eindtijd in Bijbels perspectief. Een studie waarin de blijde boodschap van het evangelie van het koninkrijk aan de hand van het Bijbelse wereldbeeld wordt uiteengezet.
———————————————————————————–

Video 6: De kern van het evangelie. In deze videostudie leggen we de kern van het evangelie van Christus uit. Het evangelie van het koninkrijk dat ons werkelijk vrij zal maken van zonde in ons leven. We gaan in op het oude verbond en het nieuwe verbond, op de oude mens en de nieuwe mens en wat de boodschap van het kruis is.
———————————————————————————–

Video 7: Spiritualiteit van het lichaam. In deze studie laten we zien op welke manier ons lichaam een tempel van de heilige Geest is. En hoe we vanuit de voorhof (een beeld van het rijk der duisternis), via ons heilige (Christus in ons) in ons heilige der heiligen (het koninkrijk van God, dat binnen in ons is) kunnen binnengaan.