Vragenlijst

Deze vragenlijst is gericht op het leggen van een verband tussen de inhoud van het Evangelie dat verkondigd wordt en de mate waarop christenen zichtbaar zijn in de samenleving.

De tijd waarin we leven kenmerkt zich door een toenemende duisternis, waardoor de nood onder mensen steeds grotere vormen aanneemt. Die nood kan op allerlei terreinen van het persoonlijke leven van mensen spelen. De noodzaak om als het licht in de wereld en het zout van de aarde in de samenleving aanwezig te zijn, wordt dan ook steeds groter.

Mocht u als kerkelijke gemeente het verlangen hebben om uw zichtbaarheid te vergroten en bent u bereid zich te bezinnen op de boodschap die wordt verkondigd, dan wijzen wij u op de vragenlijst die wij hebben ontwikkeld (zie onder). De vragenlijst is bedoeld als middel tot bewustwording en als een aanzet tot bezinning. De vragenlijst is primair bedoeld voor kerken en gemeenten, maar kan ook voor persoonlijke bezinning worden gebruikt.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag, afhankelijk van hoe uitgebreid u de antwoorden formuleert. U kunt de vragenlijst eventueel anoniem invullen, al naar gelang er naar aanleiding van de vragenlijst nog contact gewenst is. Klikt u hier voor een printversie van de vragenlijst voor eigen gebruik.

We waarderen het als u deze vragenlijst zou willen invullen en terugsturen. Bij voorbaat dank!