Het evangelie van het Koninkrijk

Hieronder een ‘korte’ versie van mijn visie op het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie dat is gericht is op bevrijding vanuit het rijk der duisternis overgebracht worden in het koninkrijk van het Licht.

Om de lijn van het verhaal goed te kunnen volgen, is het handig om de afbeelding erbij te houden. Klik hier om de afbeelding in een nieuw tabblad te openen en / of hem te downloaden of af te drukken.

Op de afbeelding vind je een schematische weergave van de geestelijke wereld (de z.g. hemelse gewesten), waarin we ons allemaal (niemand uitgezonderd) als geestelijke mensen bevinden. Ieder mens is geschapen als een geestelijke entiteit, zonder fysiek lichaam (Gen.1:26; Psalm 139:15,16). Vanaf dat begin bevond de gehele mensheid zich binnen het Christusbewustzijn, zonder zich als individuen bewust te zijn. Op een bepaald moment begint de geestelijke entiteit zich uit te drukken in een fysiek lichaam (Gen.2:7). Met de geboorte (mogelijk al met de conceptie) komen we terecht in het gedeelte waarin we vanuit het aardse bewustzijn ons fysieke bestaan bewust worden (de wateren onder het gewelf). Het gaat hierbij om het moment waarop het geestelijke zaad – Christus in ons, de oorsprong van ieder mens – als het ware in de akker van ons fysieke lichaam wordt gezaaid. Het zaad moet eerst ‘sterven’ voordat het tot ‘leven’ (opstanding) kan komen. Het is namelijk de bedoeling dat alle geestelijke entiteiten zichzelf bewust worden in een fysiek lichaam om vervolgens eeuwig met elkaar in volkomen liefde, harmonie en verbondenheid te zullen leven. Het koninkrijk van God op aarde!

Hoe meer we in het spectrum naar rechts opschuiven, hoe meer er sprake is van geestelijke duisternis, hoe meer ons geestelijke bewustzijn verminderd zal zijn. Hoe meer ook het leven op een hel (de buitenste duisternis) kan gaan lijken. Hoe langer we leven zonder ons te bekeren, hoe verder we naar rechts opschuiven. Dat gaat bij de één sneller dan bij de ander. Dit heeft met allerlei factoren te maken, zoals de omgeving waarin je opgroeit, de mensen met wie je omgaat en ook bepaalde (traumatische) gebeurtenissen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

De meeste mensen zijn in principe in staat om zich te bekeren door gehoor te geven aan het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van bevrijding! De meeste mensen komen echter niet zo ver, omdat men geen zicht heeft op wat het evangelie van het koninkrijk werkelijk inhoudt. Dit geldt zowel voor gelovigen als voor niet-gelovigen. Als de bekering uitblijft, treedt er verharding op. Dit gebeurt doorgaans onbewust, maar door sommigen ook doelbewust. Bekeren we ons wel, dan stopt de geestelijke ‘val’ en zullen we ons richting het Licht, het Christusbewustzijn, gaan bewegen.

Er zijn ook mensen die zo ver zijn ‘gevallen’ dat ze zichzelf niet meer kunnen bekeren. Zij kunnen wel door het Christusbewustzijn naar het Licht getrokken worden. Zolang wijzelf echter nog niet tot wedergeboorte zijn gekomen en dus nog niet het Christusbewustzijn zijn binnengegaan, leven we zelf ook nog in een bepaalde mate in de duisternis. We zijn op dat moment nog niet het Licht der wereld; de Zonen van God, waar de schepping met reikhalzend verlangen naar uitkijkt. Ik vrees dat dit momenteel voor verreweg de meeste mensen op aarde geldt.

Zolang mensen niet tot wedergeboorte komen zullen ze op een bepaald moment overlijden, waardoor hun geestelijke entiteit in het ‘dodenrijk’ terecht komt.

Ik geloof dat als wij werkelijk tot wedergeboorte gaan komen – net zoals Jezus van Nazareth in zijn tijd – wij werkelijk het Licht van de wereld en het Zout van de aarde zullen zijn. Alleen dan kunnen en zullen we Christus werkelijk present gaan stellen in de samenleving. Mensen zullen dan alleen al door onze aanwezigheid aangetrokken worden tot het Licht. Steeds meer mensen zullen vanuit het rijk der duisternis overgebracht gaan worden in koninkrijk van het Licht.

De uiteindelijke bedoeling van ieder mens is dat we via het Christusbewustzijn (door wedergeboorte; de rechtvaardiging) het Godsbewustzijn (de verheerlijking) binnengaan. Ik geloof dat dit laatste collectief zal gebeuren zodra allen opgetrokken zijn in het Christusbewustzijn. Dan zal God alles en in allen zijn. Ik geloof dat iedereen uiteindelijk zover gaat komen!

die Hij tevoren bestemd heeft (de mensheid), dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” (Rom.8:30)

Verheerlijkt dan God met uw LICHAAM.” (1 Kor.6:20)

Meer lezen? Ik heb bovenstaande uitgewerkt in een vierdelige studie Gods Masterplan. Klik hier om de studie te lezen.