Categorieën
Reformatie

Mission 2040

Het evangelie (de blijde boodschap) van het koninkrijk van God – dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden verkondigde – is kinderlijk eenvoudig. Jezus verkondigde een wereld vol van vreugde, vrede en heelheid, zonder lijden, pijn, verdriet, dood en andere nare dingen. En dat niet ergens voor een verre toekomst in een verre hemel […]

Categorieën
Koninkrijk

Het gaat niet om religie, maar om relatie

Bovengenoemde uitspraak wordt nogal eens gebezigd door christenen. Ze bedoelen dan doorgaans dat het bij religie om de wet gaat en bij relatie om genade. Als we echter naar de betekenis gaan kijken van het begrip religie, dan blijkt dat er nogal wat christenen zijn die zich op bovengenoemde uitspraak beroepen, maar zelf nog behoorlijk […]

Categorieën
Diversen

Inspiratiedagen en Ontmoetingsdag

Lieve mensen, Even een bericht met wat praktische mededelingen. Het aantal deelnemers op de Inspiratiedagen is de laatste maanden minimaal. We hebben daarom besloten om nog één keer een Inspiratiedag en één keer een vervolg-Inspiratiedag te houden. Daarna stoppen we voorlopig met deze dagen. Dus mocht je altijd al een keer (of nog een keer) […]

Categorieën
Koninkrijk

Focus op genezing houdt mensen gevangen in hun verduisterde staat van bewustzijn

De titel van deze blog zal in eerste instantie mogelijk de nodige vragen oproepen. Lichamelijke genezing hoort toch bij het koninkrijk dat Jezus verkondigde? Juist het lichamelijke verval hoort toch bij de duisternis? Jezus ging toch aan het kruis voor onze genezing? De verwarring valt te begrijpen en toch geloof ik dat de stelling 100% […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (8) – Fijne feestdagen en een gezond en hoopvol 2024

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik (het ego), maar Christus leeft door / als mij.” (Galaten 2:20) Lieve mensen, Hierbij nog een laatste bericht van ons dit jaar. We zijn inmiddels allebei een paar maanden voor 24 uur per week aan het werk. Het bevalt ons […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Transcendentie en immanentie; theïsme, panentheïsme en pantheïsme

Naar aanleiding van mijn posts en blog krijg ik geregeld vragen waarin bovengenoemde begrippen worden gebruikt. Zodoende hierbij een uitleg over welke plaats deze begrippen in mijn visie op het koninkrijk van God hebben. Alles staat of valt met de staat van bewustzijn van de mens. Hoewel ik niet geloof dat het bewustzijn in drie […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jouw identiteit en het koninkrijk van God

Herken je de volgende uitspraken van christenen: “God kijkt door de bril van Jezus naar mij“, “God ziet Jezus in mij“ en “mijn identiteit is in Christus“? Dit soort gedachten willen ons doen geloven dat wij er zelf (buiten Jezus of Christus om) niet toe zouden doen. Alsof we los van of buiten Christus om […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

All creation is incarnation!

“Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, …” (Galaten 1:15,16) Bijna vier jaar geleden heeft God tijdens een mystieke ervaring, die zo’n drie weken aanhield, zijn eniggeboren Zoon – de Christus, in mij geopenbaard. Tijdens […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Onze erfenis is een metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid

In tegenstelling tot wat veel christenen zijn gaan geloven, vond er aan het kruis geen magische gebeurtenis plaats waardoor de wereld in één moment met God verzoend werd. Verzoening wordt door Paulus namelijk als een doorgaand proces beschreven: “God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende (o.t.t.), door haar de val in bewustzijn niet […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (7) – Koerswijziging

Capelle aan den IJssel, 25 juli 2023 Lieve mensen, Een korte update met de aankondiging van een tijdelijke koerswijziging. Het is onze droom dat zoveel mogelijk mensen zich gaan realiseren wie zij werkelijk zijn en zodoende in hun roeping gaan wandelen en tot hun bestemming gaan komen. We richten ons daarbij primair op christenen. Daarnaast […]