Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Reformatie

Is Christus de achternaam van Jezus van Nazareth?

De meeste christenen zullen bij het horen van het begrip Christus gelijk aan Jezus van Nazareth denken. En daar valt zeker wat voor te zeggen! Toch missen we de kern van het evangelie als we Christus en Jezus als synoniemen van elkaar zien, alsof het bij Christus per definitie om de persoon van Jezus van […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De dood en opstanding van Christus

De dood en opstanding van Christus gaan zoveel dieper dan het zogenoemde bovennatuurlijke wonder van de lichamelijke opstanding uit de dood van Jezus van Nazareth. De dood en opstanding van Christus is een (voor de volle 100%) natuurlijk wonder dat in het leven van Jezus van Nazareth, de man van vlees en bloed, heeft plaatsgevonden. […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het christendom is in beweging

In de achterliggende decennia hebben er wereldwijd op theologisch gebied een aantal verschuivingen voorgedaan. Het gaat daarbij niet om kleine aanpassingen, maar om ingrijpende veranderingen ten opzichte van de westerse ‘Bijbelgetrouwe’ theologie, die eeuwenlang gangbaar is geweest. Met de titel van een boek van Brian McLaren gesproken: er is sprake van een grote spirituele shift. […]

Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2023: Christus alles in allen

We sluiten – op deze oudejaarsavond – het jaar af met een blog waarin we ons perspectief voor 2023 beschrijven. Het gaat samengevat om twee zinnen van Paulus, die voor ons de kern vormen van de boodschap die we de afgelopen drie jaar hebben verkondigd en die we ook in het nieuwe jaar zullen blijven […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

“7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een positieve toekomstvisie voor onze aarde en de mensheid

In de afbeelding hieronder vind je een schema waarin een aantal parallellen zijn weergegeven die overeenkomen met de drie stadia van het (collectieve) bewustzijn van de mens(heid). De weg van verlossing loopt vanuit de staat van een verduisterd bewustzijn via het Christusbewustzijn naar het Godsbewustzijn. We zullen deze weg zowel persoonlijk en als collectieve mensheid […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De universele weg van het kruis

Door de val in bewustzijn – die ieder mens van vlees en bloed door de geboorte uit (vrucht)water doormaakt – raken we gevangen onder de vloek van zonde en dood. Deze situatie staat haaks op die van het koninkrijk van God, waarvoor ieder mens bestemd is. Het goede nieuws van het koninkrijk van God is […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De bedekking die ons het zicht op onze ware identiteit ontneemt

We beginnen deze blog met een inleiding, als een soort disclaimer bij de inhoud. Als je christen bent en je verlangt naar het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk op aarde, dan is de kans groot dat je jezelf herkent in de manier van denken die in deze blog ter sprake zal komen. We kunnen ons […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het koninkrijk van God is binnen in u

“Komt, gij gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af.” (Matteüs 25:34) Het koninkrijk van God is al vanaf de grondlegging der wereld in de hemel gevestigd. Die hemel bevindt zich niet ergens op een verborgen plaats in het universum, maar de hemel is binnen […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Hervormingsdag: de tijd om als Christus-mensen op te staan

Het is vandaag Hervormingsdag. Een mooie dag om de belangrijkste hervorming waar we als Way of Grace voor staan voor het voetlicht te brengen. We doen dit aan de hand van de titel Christus, die voor de meeste christenen exclusief aan Jezus van Nazareth is voorbehouden. Jezus zelf lijkt niet zoveel op te hebben met […]