Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwigheid kent geen begin en geen eind

Verreweg de meeste christenen verwachten het ‘echte’ koninkrijk van God (de hemel) pas na dit leven. Het leven hier op aarde is – hoe mooi we het misschien ook kunnen maken – slechts een voorproefje op de eeuwigheid, die ergens in de toekomst zou liggen. In ons fysieke vergankelijke lichaam hebben we nu eenmaal geen eeuwig leven. Dus tenzij God rigoureus ingrijpt – door een wederkomst van Jezus of op een andere manier het koninkrijk van God definitief te vestigen op aarde – gaan we allemaal een keer dood. Dat begrijpt toch iedereen?!

Hoe groot ons geloof in een geweldige toekomst ook mag zijn, zolang het bovengenoemde scenario onze visie op de eeuwigheid bepaald, missen we de boodschap van Jezus en gaat de eeuwigheid aan ons fysieke bestaan voorbij.

De boodschap van het koninkrijk die Jezus verkondigde staat haaks op wat de meeste christenen geloven. Volgens Jezus kunnen wij in / vanuit het hier en nu eeuwig leven ontvangen, het koninkrijk van God binnengaan. Bevrijd worden van de macht van zonde en dood. Daar was de verkondiging van Jezus en later ook van Paulus op gericht.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6:47)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.” (Johannes 8:51)

Christenen hebben nogal eens de neiging om teksten of gedeelten uit de Bijbel letterlijk te nemen die geestelijk bedoeld zijn en te vergeestelijken wat juist letterlijk gelezen moet worden. Dat heeft te maken met het feit dat in het koninkrijk van God alles op zijn kop staat. De twee geciteerde teksten uit Johannes worden dan ook vaak geestelijk uitgelegd. En dat heeft te maken met waar ik deze blog mee begon, de toekomstvisie van de meeste christenen.

Ik geloof met Jezus en Paulus dat wij vanuit het leven in ons fysieke bestaan het eeuwige leven, het koninkrijk van God, kunnen binnengaan en dus de dood in der eeuwigheid niet meer hoeven te aanschouwen. Wij kunnen vanuit ons fysieke bestaan de onvergankelijkheid aandoen om vervolgens onsterfelijk te worden door de verheerlijking, het ontvangen van een verheerlijkt lichaam. Dit is de boodschap van het koninkrijk van God, het evangelie van Christus. Het is een kracht van God tot behoud (sozo) voor een ieder die gelooft. (Romeinen 1:16)

die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” (Romeinen 8:30)

Bij de rechtvaardiging gaat het om onze wedergeboorte (de geboorte uit de Geest), waardoor we onvergankelijk worden. We zijn dan vanuit het rijk der duisternis (waar de wet van zonde en dood heerst) overgegaan in het koninkrijk van het Licht. We wandelen dan in het Christusbewustzijn. We zijn ons bewust geworden dat Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b). Het lichaam van Christus wordt gevormd door de hele mensheid, die zal gaan opstaan uit de dood.

Met de verheerlijking van ons lichaam gaan we over in het koninkrijk van God. We wandelen dan in het Godsbewustzijn. We zijn ons bewust geworden dat God alles en in allen is (1 Korintiërs 15:28). Ons lichaam is onsterfelijk geworden. We hebben eeuwig leven ontvangen.

Wie de werkelijke boodschap van Jezus, het evangelie van het Koninkrijk gelooft, heeft het eeuwige leven en zal de dood niet meer aanschouwen!

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *