Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Over een goede en blijde boodschap gesproken

Christus is de Koning van het koninkrijk van het Licht. Christus zal door de hele schepping heen tot leven gaan komen.

Christus, het waarachtige licht dat ieder mens, komende in de wereld, verlicht.” (Genesis 1:3; Johannes 1:9)

Christus kwam tot leven in / door Jezus van Nazareth. Jezus stelde Christus ten volle present in deze wereld. Daarom wordt hij de eerstgeborene onder vele broederen genoemd. Christus zal vervolgens opstaan door het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Zij zullen door wedergeboorte binnengaan in het volle bewustzijn van Christus, waardoor zij bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid.

Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” (Romeinen 8:17)

Zodra de hele mensheid het koninkrijk van het Licht zal zijn binnengegaan, zullen alle mensen een verheerlijkt lichaam ontvangen en het koninkrijk van God, het Godsbewustzijn, binnengaan.

Die Hij tevoren bestemd heeft (de mensheid), dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft (vanuit het rijk der duisternis naar het koninkrijk van het Licht), dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd (onze wedergeboorte); en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt (onze verheerlijking).” (Romeinen 8:30)

Daarna zal ook de hele schepping bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de openbaar geworden zonen en dochters van God. (Romeinen 8:21)

Want God is de kosmos met zichzelf in verbinding aan het brengen door in Christus, het Licht van de kosmos, af te dalen.” (naar 2 Korintiërs 5:19; deze tekst staat in het Grieks in de o.t.t. Dit proces is dus nog steeds gaande!)

Tenslotte – als alle vijanden, inclusief de dood, uitgeschakeld zijn – zal Christus, de Geest van God, de heerschappij overdragen aan de Vader en zal God alles en in allen zijn. (1 Korintiërs 15:24-28)

Het is de roeping van de christelijke kerk om de gelovigen toe te rusten, zodat zij als zonen en dochters van God openbaar gaan worden en door hun dienstbetoon aan de samenleving er voor gaan zorgen dat allen tot de volheid van Christus gaan komen. (Efeziërs 4:11-13)

God laat alle dingen meewerken ten goede. Laat de tijd van corona (letterlijk: kroon) er aan bijdragen dat kerken en gemeenten zich volledig gaan richten op haar goddelijke roeping, zodat Christus – de gekroonde Koning – door de gelovigen heen zal gaan opstaan te midden van de samenleving.

Way of Grace wil kerken en gemeenten helpen bij het hervormingsproces dat hiervoor nodig is. Neem gerust contact met ons op!

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *