Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De illusie van dualiteit

Deze blog is grotendeels gebaseerd op een tekst van Kay Fairchild, vertaald door Arjan van Erk en op sommige plekken door mij aangescherpt ter verduidelijking. Klik hier voor het origineel van Kay Fairchild.

Beijvert de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.” (Efeziërs 4:3-6)

Adam nam deel aan de boom van kennis van goed en kwaad en verloor zijn bewustzijn van wie hij was. Hij verloor niet zijn identiteit, maar hij verloor zijn bewustzijn van zijn identiteit. Deelnemen aan die boom verandert ons bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn (naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen!) – maar verandert nooit onze ware identiteit, onze Christus-identiteit (van niemand niet!). Net zoals de identiteit van de verloren zoon nooit veranderde, net zoals de verloren munt nooit zijn waarde verloor en het verloren schaap nooit een geit werd, zo veranderde ook onze Christus-identiteit niet. We zouden de kleding van Adam als een beeld van zijn Christus-bewustzijn kunnen zien, vandaar dat Adam ‘naakt’ werd in zijn begrip van wie God hem vertelde dat hij was (Gods evenbeeld en gelijkenis). Toen God zei: “Wie heeft u gezegd dat u naakt bent?” deed Adam een beroep op zijn ‘ontklede’ bewustzijn. In Kolossenzen 1:21 staat dat wij in ons denken (bewustzijn) vervreemd en vijanden van God waren.

Wanneer we deelnemen aan de kennis van goed en kwaad, brengen we onszelf in een bewustzijn van dualiteit. Het wordt Christus én ons. Goed én kwaad. Wij én zij. Gezondheid én ziekte. Licht én duisternis. Rijkdom én armoede. Terwijl, wanneer we deelnemen aan de Levensboom die we ZIJN, het een bewustzijn van Eenheid is. Het is Christus in / als ons. Het is niet langer goed en kwaad, maar we onderscheiden alles als Liefde, Licht en Leven. Het is niet langer oordelen door het zien van het oog (de ogen) of het horen van het oor (de oren), maar het is rechtvaardig onderscheidingsvermogen. Het is het onderscheiden met één oog.

Welnu, wat kwaad “lijkt” is eenvoudigweg een lagere frequentie van Licht en Leven. Psalmen 139:12 zegt: “De duisternis en het Licht zijn beide gelijk aan de Heer“. Met andere woorden, duisternis is eenvoudigweg de afwezigheid van het bewustzijn van Licht. Duisternis is een lagere / mindere vibratie van het Licht. Ziekte is de afwezigheid van het bewustzijn van gezondheid. Wij zijn niet afgescheiden, maar de hele schepping is Eén op grond van ons ene Leven en onze ene Geest. Armoede is de afwezigheid van het bewustzijn van rijkdom. De illusie ligt niet in de duisternis, ziekte of armoede op zich, maar de illusie wordt gecreëerd in het bewustzijn wanneer men de verschijningen verkeerd interpreteert.

Het woord illusie betekent: Naar iets kijken op een manier die de ware aard ervan verkeerd interpreteert. Daarom wordt de illusie gecreëerd in het bewustzijn. Dat is precies waar Adam het mis had. Hij luisterde naar de gedachten die gebaseerd waren op wat hij waarnam (mind of flesh; de slang) in plaats van te luisteren naar de gedachten die gebaseerd waren op zijn Christus-identiteit (mind of Christ). Hij interpreteerde de ware aard van zichzelf verkeerd en nam deel aan de ‘dood’. Goed en kwaad van de boom waar hij van at, zijn de twee kanten van dezelfde medaille die ‘dood’ heet. Daarom nam Adam de ‘dood’ op in zijn bewustzijn over wie hij was en nam vervolgens deel aan goed en kwaad. De ‘dood’ wordt in Romeinen 8:7 beschreven als vleselijk denken of een bewustzijn van vleselijkheid. Ons bewustzijn is een projector die datgene wat wij erin plaatsen naar buiten projecteert, waar we het vervolgens waarnemen. Het werkt als een natuurlijke baarmoeder. Daarom moeten wij “ons hart / bewustzijn bewaken, want daaruit vloeit het leven voort“. Daarom “zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij” (Spreuken 4:23) of, zo zal zijn subjectieve ervaring in het leven zijn.

* Een van de grootste lessen die we moeten leren als we ons voortdurend voeden met de Levensboom in ons binnenste, is te weten dat we gezegend, gezond, rijk, leeftijdloos, Licht, Leven en Liefde zijn

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan heel eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “De illusie van dualiteit”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *