Categorieën
Koninkrijk

De moederbelofte staat garant voor de overwinnning

Als alle ellende in de wereld begonnen is met de kennis van goed en kwaad, moeten we dan niet eens beginnen met het uitbannen van deze kennis? Ons bewustzijn reinigen van dode werken?

Zolang de kennis van goed en kwaad een rol speelt in ons leven, zullen we onder de vloek van zonde en dood blijven. De bijbel noemt dit het rijk der duisternis, waarbij het gaat om een staat van geestelijk bewustzijn. Zolang we ons hier bevinden zijn we niet het ‘kwaad’, maar missen we ons doel, leven we in zonde. En dat geldt voor iedereen die de vloek van zonde en dood – op wat voor manier dan ook – in zijn leven terugziet. Het enige dat we kunnen doen met de kennis van goed en kwaad is onszelf en elkaar veroordelen en elkaar de maat nemen. Dus waarom zouden we daaraan vasthouden?

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15)

Het zaad van goed en kwaad in ons denken zorgt ervoor dat we steeds weer van achteren worden aangevallen. Zonde en dood zullen ons blijven achtervolgen. Het Christus-zaad in ons hart kan deze vijand vermorzelen. De moederbelofte is al vanaf het ontstaan van de mensheid van kracht!

Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is binnen in u!

Bekering komt van het Griekse woord ‘metanoia’ en dat betekent letterlijk ‘voorbij het denken’. Zodra we voorbij het denken in goed en kwaad gaan en we ons richten op het koninkrijk van God (Christus in ons) zullen we bevrijd worden van de vloek van zonde en dood.

Door de wedergeboorte worden we bevrijd van de vloek van zonde en daarmee ook van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De wedergeboorte is dan ook onze rechtvaardiging. Ons bewustzijn is gereinigd van dode werken die plaats hebben gemaakt voor het volle bewustzijn van Christus. We zijn ons dan bewust geworden dat Christus alles en in allen is. We kennen niemand meer naar het vlees. We wandelen dan in het koninkrijk van het Licht. Kijk naar Jezus van Nazareth en je weet hoe dit leven er in de praktijk uit ziet.

De meeste christenen denken dat een leven zoals Jezus dat hier op aarde heeft geleid, voor hen niet mogelijk zou zijn, omdat Jezus de zoon van God was. Maar is het niet juist de bedoeling dat wij ook als zonen en dochters van God openbaar gaan worden? En dat kan alleen door – net als Jezus – in het koninkrijk van het Licht te gaan wandelen.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad verblijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” (1 Johannes 3:9)

Door onze verheerlijking worden we uiteindelijk ook bevrijd van de vloek van dood, de sterfelijkheid van ons lichaam. Dat is het moment dat we in het koninkrijk van God gaan wandelen, waar we ons bewust zullen zijn dat God alles en in allen is. Onze wedergeboorte, door Paulus ook wel de verzegeling met de Geest genoemd, is een onderpand voor onze verheerlijking. Dit ligt wel in de toekomst en zullen we collectief als mensheid gaan meemaken zodra iedereen tot wedergeboorte is gekomen.

Meer lezen over het reinigen van ons bewustzijn?

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *