Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Van Zon-Licht naar stof der aarde en weer terug

Met deze mysterieuze titel voor een blog, heb ik in één zin zowel het scheppingsproces als het verzoeningsproces van God willen samenvatten.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Romeinen 11:36)

God woont in een ontoegankelijk Licht. Er is niet zoveel verbeeldingskracht voor nodig om ons God voor te stellen als de Zon.

En God sprak: Licht! (Genesis 1:3). Het gesproken Woord is het Licht, waarin Leven is, Christus, de zalving van Gods Geest. De Geest die op alle vlees neerdaalt (Handelingen 2:17). Het waarachtige Licht dat alle mensen verlicht (Johannes 1:9). De lichtstralen van de Zon, die alle mensen verwarmen.

Gods Lichtstralen breken op de grens van hemel en aarde, de grens van de lucht en de wateren (de vloed) en worden diffuus, de frequentie neemt af en er vormt zich materie. De incarnatie van Christus is een feit. Geen kwaad woord over materie, het stof der aarde, het is en blijft goddelijk!

Alles is UIT God. Christus is alles en in allen. De schepping wordt bijeengehouden door het Woord, Christus, het Licht der wereld.

God is in Christus de wereld met zich aan het verzoenen.” (2 Korintiërs 5:19)

Het verzoeningsproces, dat deel uitmaakt van het scheppingsproces, is nog steeds gaande. Alles is DOOR God.

Het Griekse woord voor verzoening, katallasso. bestaat uit twee delen, kata en allasso. De letterlijke betekenis hiervan is: afdalen om iets om te keren of een andere vorm te geven.

God is in Christus afgedaald in het rijk van de duisternis om het om te keren in Licht, om te vormen tot heerlijkheid.

Uiteindelijk zal het scheppingsproces worden voltooid. Alles is TOT God. God zal alles en in allen zijn (1 Korintiërs 15:28).

De mens, gemaakt uit het stof der aarde, speelt bij het verzoeningsproces een cruciale rol. Onze val in het bewustzijn (van Zon naar stof der aarde) wordt ons niet aangerekend en het Woord der verzoening (Christus, de zalving van Gods Geest) is in ons gelegd (2 Korintiërs 5:19). Hierdoor kan de mens als enige in de schepping zichzelf als het Licht van Christus bewust worden en zo tot de theosis (vergoddelijking) komen. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen van God (m/v). De schepping is pas voltooid als zij ook zelf bevrijd zal zijn van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods (Romeinen 8:19-21).

De weg die de mens Jezus van Nazareth ons is voorgegaan loopt vanuit het rijk der duisternis (de staat van het verduisterde bewustzijn), via het koninkrijk van het Licht (het Christusbewustzijn) naar het koninkrijk van God (het Godsbewustzijn). Wij worden geroepen om mensen/volgers van deze weg te worden. Zodra de ganse mensheid het koninkrijk van het Licht is binnengegaan, zal zij worden opgenomen in heerlijkheid, het koninkrijk van God binnengaan. Hiermee is het verzoeningsproces voltooid. De duisternis op aarde is voorgoed verdreven. Daarna zal het het hemelse Jeruzalem neerdalen op aarde. Het zichtbare koninkrijk van God op aarde is een feit. De schepping is voltooid.

Soli Deo Gloria!

Ieder mens wordt door God geroepen om een Volger van de weg te worden. Heb jij het verlangen om daaraan gehoor te geven en daarmee bij te dragen aan het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde? Schroom dan niet en neem contact met ons op!

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *