Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

All creation is incarnation!

Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, …” (Galaten 1:15,16)

Bijna vier jaar geleden heeft God tijdens een mystieke ervaring, die zo’n drie weken aanhield, zijn eniggeboren Zoon – de Christus, in mij geopenbaard. Tijdens deze drie weken durende ervaring heb ik op een krachtige manier ervaren dat de hele schepping – inclusief de hele mensheid – een incarnatie van God(s Geest) is. God, die als Geest in de onzichtbare hemel verblijft, heeft zichzelf ontledigd (kenosis); niet alleen door in Jezus van Nazareth vlees te worden, maar door in de huid van de hele schepping te kruipen. God heeft ervoor gekozen om zijn hemelse Bewustzijn te verduisteren en zodoende het ontoegankelijke Licht te verlaten. Door deze beweging heen is God naar de aarde (de zichtbare en tastbare wereld) afgedaald, alwaar de fysieke schepping zich heeft gemanifesteerd. Dit is de val in bewustzijn geweest, waarover we in Genesis 3 lezen (het begrip zondeval komt in de grondtalen van de Bijbel niet voor). Paulus verwoordt het op deze manier:

Hij heeft uit een enkele (de Christus) het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij allen zijn van zijn geslacht.” (Handelingen 17:26-28)

Concreet betekent dit dat God werkelijk in alles en iedereen aanwezig is. In Hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. Gods glorie bedekt werkelijk de ganse aarde (Jesaja 6:3). Het betekent ook dat God al het lijden en alle ellende in deze wereld, door de hele schepping heen, zelf ondergaat! Het gaat hierbij om het Lam dat sinds de grondlegging der wereld is geslacht (Openbaring 13:8). Paulus schrijft over het lijden van Christus dat over ons komt (2 Korintiërs 1:5). God is in Christus altijd en overal aanwezig! De vraag Waar is God in al het lijden?, die nogal eens wordt gesteld, is daarmee beantwoord. Immanuël, God met ons, geldt niet alleen voor de persoon van Jezus van Nazareth, maar voor alles en iedereen, ongeacht of we het ons wel of niet bewust zijn. Dat is de Waarheid die Jezus ons als mens van vlees en bloed heeft willen openbaren; waar hij onze ogen voor heeft willen openen (Lukas 4:18,19). Jezus presenteerde zich niet als de exclusieve Christus, maar als de inclusieve Christus, die alles en in allen is. Daarom noemt hij ons zijn broeders en zusters.

De diepste openbaring die ik ontvangen heb, is dat God zichzelf dwars door de hele mensheid heen bewust wil worden. Dat is waarom we als mensheid zijn uitverkoren, ten opzichte van de rest van de schepping. Het moment waarop God zichzelf bewust wordt door ons mensen heen, is het moment dat wij als mensen openbaar worden als zonen van God. Dat is waar God – dwars door de hele zuchtende schepping heen – met reikhalzend verlangen op wacht. Zodra wij als zonen van God openbaar worden, zal de hele schepping van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid verlost worden (Romeinen 8:19-21). Dat komt omdat wij scheppende wezens zijn, naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen. Zolang ons bewustzijn verduisterd is, scheppen wij een duistere wereld om ons heen. Zodra God zichzelf door ons heen bewust wordt, waardoor het Christus-Licht in ons op de kandelaar komt te staan, scheppen wij als vanzelf een wereld vol Licht om ons heen. Hierdoor zal het koninkrijk van God – dat er al was vanaf de grondlegging der wereld – zichtbaar worden op aarde.

Ik ben er in de afgelopen jaren diep van overtuigd geraakt dat deze boodschap (zoals hierboven verwoord) het apostolische fundament is dat de christelijke kerk vandaag de dag nodig heeft, willen we het koninkrijk van God in zijn volle glorie zichtbaar zien worden op aarde. De boodschap van de westerse christelijke kerk, die volledig gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad, heeft zijn langste tijd gehad. Het is mooi geweest. Maar de tijd is nu rijp voor het evangelie van de jonge wijn in nieuwe zakken. De boodschap van het koninkrijk van God die gericht is op heelheid en volledig herstel van alle dingen, zonder deze te blijven vermengen met het zuurdesem van de wet (verzoening door voldoening en de hel als eeuwige straf).

Wil je meer horen over het apostolische fundament dat God vandaag de dag wereldwijd aan het openbaren is? Kom dan zaterdag 2 december aanstaande naar de Way of Grace Inspiratiedag in Capelle aan den IJssel. Je bent van harte welkom!

Heb je zelf al eerder een Inspiratiedag bijgewoond? Nodig dan mensen uit je vriendenkring uit om naar deze dag te gaan. Of kom samen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Meer info over de Inspiratiedag is te vinden via deze link.

Zegengroet,
Peter en Petra Overduin

PS Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “All creation is incarnation!”

Prachtig dit!
Wat een verademing, dat steeds meer mensen hiervan bewust worden en dat de schepping tot volle wasdom komt en dit resulteert in het zoonschap van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *