Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jouw identiteit en het koninkrijk van God

Herken je de volgende uitspraken van christenen: “God kijkt door de bril van Jezus naar mij, God ziet Jezus in mij en “mijn identiteit is in Christus“? Dit soort gedachten willen ons doen geloven dat wij er zelf (buiten Jezus of Christus om) niet toe zouden doen. Alsof we los van of buiten Christus om een andere (zondige) identiteit zouden hebben. Niets is minder waar!

Zolang we het evangelie van het koninkrijk blijven vermengen met de boodschap van vergeving van zonden (dat men doorgaans het evangelie van redding noemt), zullen bovengenoemde uitspraken de ronde blijven doen. Christenen blijven hierdoor geloven dat ze in juridische zin door het volbrachte werk van Jezus (die de wet voor ons vervuld zou hebben) gerechtvaardigd zijn. We zouden gerechtigvaardigd worden door een gerechtigheid die van buitenaf aan ons wordt toegekend. Het grote gevaar hiervan is dat we blijven geloven dat we zelf van binnen nog steeds die zondaar zijn. “God ziet mij in Christus” of “God ziet Jezus in mij” en daarom voldoe ik aan Gods verwachtingen. Deze zienswijze is een gevolg van het feit dat we met het zogenoemde ‘evangelie van redding’ door vergeving van onze zonden, onze gerechtigheid nog steeds van de wet verwachten. Het enige verschil is dat niet wijzelf, maar dat Jezus voor ons de gerechtigheid op grond van de wet verworven zou hebben. We verwachten in dat geval echter nog steeds gerechtigheid op grond van de wet en dat maakt Christus inactief (katargeo), schrijft Paulus in Galaten 5:4. Christus inactief maken doen we door ons ten diepste te blijven identificeren met die zondaar, die het nodig had om door Jezus gerechtvaardigd te worden. We zijn en blijven dan een geredde zondaar of in het gunstigste geval geloven we dat we een nieuwe schepping zijn, maar dan wel alleen in Christus. Daarbuiten zouden we nog steeds een zondige identiteit hebben. Dat is wat veel christenen geloven.

Hoe kunnen we los komen van dit denken, zodat we gaan geloven dat ons diepste wezenlijke zelf, degene die we altijd geweest zijn, rechtvaardig in Gods ogen is? Niet omdat God Jezus in ons ziet of omdat onze identiteit in Christus zou zijn, maar omdat wijzelf er met ons hele hebben en houden voor God toe doen. Dit zal alleen gebeuren als we het evangelie niet langer in twee delen blijven knippen, alsof er enerzijds sprake is van het evangelie van redding (door vergeving van zonden) en anderzijds van het evangelie van het koninkrijk. Er is maar één evangelie en dat is het evangelie van het koninkrijk en zodra we ons bewust worden van het koninkrijk van God dat binnenin ons is, dan worden we als vanzelf bevrijd van de macht die ons tot doel-missen (zonde) aanzet. Het vergeven van onze zonden, alsof God ons zou zien als overtreders van de wet, speelt in het evangelie van het koninkrijk geen enkele rol. We worden niet verlost uit de duisternis door de vergeving van zonden. Vergeving van zonden is niets meer dan symptoombestrijding, terwijl de wortel van de oorzaak aanwezig blijft en dat is: het niet kennen van onze ware identiteit! Gerechtigheid op grond van de wet maakt geen ander mens van ons. Het leidt niet tot een diepgaande en blijvende verandering in ons binnenste. Dat neemt uiteraard niet weg dat mensen die zich schuldig voelen, baat hebben bij de wetenschap dat God ons onze misstappen niet toerekent. Dat is kenmerkend voor Gods liefde (1 Korintiërs 13:5), daar hoefde Jezus niet voor aan het kruis!

Het gaat bij het Bijbelse begrip ‘gerechtigheid’ niet om een juridische gerechtigheid. Dat is de menselijke vorm van gerechtigheid, waar onze hele rechtstaat op gebaseerd is. Oog om oog, tand om tand. Kwaad moet gestraft worden. Het zijn oude-verbonds-principes, die alleen onder de wet van Mozes golden. Jezus roept ons op om voor alles het koninkrijk van God te zoeken én de gerechtigheid die bij dat koninkrijk hoort. De (goddelijke) gerechtigheid van het koninkrijk staat haaks op de menselijke (juridische) gerechtigheid, die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. Het evangelie draait niet om goed en kwaad, en niet om straf, oordeel en vergeving. De gerechtigheid van het koninkrijk is gericht op bevrijding uit de duisternis, de plek waar we ons niet bewust zijn van onze ware Christus-identiteit, om ons over te plaatsen in het Licht, waar we gaan zien wie we werkelijk van nature zijn, naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen. Onze identiteit is niet in Christus, maar onze identiteit is Christus. Wij zijn gezalfden des Heren, net zoals Jezus van Nazareth. Willen we net als Jezus werkelijk als zonen (en dochters) van God openbaar worden, dan zullen we ons bewust moeten worden dat we als mensen van vlees en bloed godenzonen en godendochters zijn, op dezelfde manier als Jezus een zoon van God is. Jezus wandelde in het koninkrijk van zijn Vader, doordat hij zich bewust was geworden van zijn Christus-identiteit. Jezus zag niet alleen zichzelf als het Licht der wereld, maar noemt ook ons het Licht der wereld. Jezus ziet ons als zijn broeders en zusters. Zolang we een theologie in stand houden, waarbinnen Jezus de exclusieve Christus is, omdat hij als enige in staat geweest zou zijn om voor de vergeving van onze zonden te sterven, zullen wij niet als zonen van God openbaar worden en zullen we het koninkrijk van God niet zichtbaar zien worden op aarde.

We zullen alleen het koninkrijk van God gaan zien, als we werkelijk tot wedergeboorte komen (Johannes 3:3). Geboren worden uit Geest betekent dat ons diepste goddelijke zelf in ons opstaat en dat we daar vanuit gaan leven. Dan hoeft God in jou niet Jezus te zien, want God ziet jou zoals je werkelijk van nature bent en dan ligt je identiteit niet in Christus, maar dan is Christus jouw ware identiteit.

Wil je meer horen over het evangelie van het koninkrijk? Kom dan zaterdag 2 december aanstaande naar de Way of Grace Inspiratiedag in Capelle aan den IJssel. Je bent van harte welkom!

Heb je zelf al eerder een Inspiratiedag bijgewoond? Nodig dan mensen uit je vriendenkring uit om naar deze dag te gaan. Of kom samen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Meer info over de Inspiratiedag is te vinden via deze link.

Zegengroet,
Peter en Petra Overduin

PS Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “Jouw identiteit en het koninkrijk van God”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *