Categorieën
Koninkrijk

Wat bedoelde Jezus met ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’? – deel 1

Jezus ging naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” (Markus 1:14,15)

Deze oproep betekent voor veel westerse christenen kort samengevat het volgende: geloof dat Jezus als de Zoon van God aan het kruis stierf voor de vergeving van onze zonden en bekeer je van een zondig leven. Als dit werkelijk de kern van het evangelie zou zijn, hoe komt het dan dat het leven van christenen die dit oprecht geloven nauwelijks – of als we heel eerlijk zijn helemaal niet – verschilt van al die mensen die dit niet geloven? Doordat men probeert niet te zondigen, kan het erop lijken dat hun leven er soms wat mooier uitziet dan dat van niet-christenen. De werkelijkheid is echter dat er tussen beide groepen geen verschil is als het aankomt op overspel, echtscheidingen, verdeeldheid, ruzies, enzovoort. Gelukkig is er ook veel liefde, bewogenheid en vergevingsgezindheid onder mensen, maar de eerlijkheid gebiedt ook hier te zeggen dat dit net zoveel voorkomt onder niet-christenen als onder christenen. Is dan het enige verschil dat de zonden van christenen door hun geloof vergeven zijn en zij na dit leven naar de hemel gaan en dat niet-christenen schuldig blijven en daardoor uiteindelijk in de hel belanden? Kunnen we dit met droge ogen het blijde nieuws (evangelie) noemen?

Jezus zei: “Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven” en “God kennen, is het eeuwige leven”. Op het moment dat wij God ‘kennen’, gaan we à la minute het eeuwige leven binnen. Waaruit blijkt dat eeuwige leven dan bij christenen die geloven in de vergeving van hun zonden en zich daar dagelijks van proberen te bekeren? Hoe wordt het eeuwige leven zichtbaar in hun leven van alledag? Of heeft dat eeuwige leven dat we hier en nu al kunnen ontvangen uiteindelijk toch alleen betrekking op het hiernamaals? Dat zou toch een schril contrast vormen met het leven dat Jezus ons heeft getoond? Nee, het gaat bij het eeuwige leven om de kwaliteit van het leven hier en nu. De vraag is dus gerechtvaardigd: op welke manier wordt dit dan zichtbaar bij christenen die geloven dat hun zonden vergeven zijn?

Genoeg wezenlijke vragen om ons eens af te vragen of we de boodschap “Bekeert u en gelooft het evangelie” niet anders zouden moeten opvatten. Heeft Jezus met deze oproep werkelijk zijn focus gehad op de vergeving van zonden en is dat de werkelijke reden waarom Jezus aan het kruis ging en waarom wij in hem moeten geloven?

De oproep tot geloof en bekering wordt door Jezus overduidelijk in verband gebracht met het koninkrijk van God, dat destijds volgens Jezus nabij was gekomen. Dat koninkrijk van God wordt in het nieuwe testament tegenover het rijk der duisternis geplaatst. De bedoeling is dat we overgeplaatst worden van het rijk der duisternis in het koninkrijk van Licht. Verreweg de meeste mensen zaten gevangen in het rijk der duisternis. Het goede nieuws is dat Jezus kwam om de ogen van de ‘gevangenen’ te openen, hen vrijlating te verkondigen en verdrukten heen te zenden in vrijheid. Deze boodschap stond dan ook centraal in de eerste preek die Jezus hield in de synagoge van Nazareth (Lukas 4:18,19). Dit mogen we dus met recht als (de kern van) het Evangelie zien! Hoe kan het dan dat de focus bij met name westerse christenen is komen te liggen op de vergeving van zonden, waardoor we een ticket naar de hemel voor het hiernamaals zouden kunnen verkrijgen?

Ik geloof met heel mijn hart dat de boodschap van Gods koninkrijk een boodschap voor het hier en nu is, precies zoals Jezus dat ons heeft voorgeleefd. En ja, Jezus vergaf de zonden van mensen die zich schuldig voelden, maar hij deed dat zonder pardon en dus ook zonder dat mensen geloof hadden getoond in de vergeving van hun zonden. Geen enkele verwijzing door Jezus naar het kruis waar hij later aan zou sterven. God vergeeft niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis; de plek waar mensen zich schuldig maakten aan de dood van Jezus. Vergeving van zonden is niet de kern van het evangelie. Onze zonden zijn niet het probleem voor God om ons eeuwig leven te kunnen schenken.

Het probleem is dat wij blind zijn voor het feit dat we in het rijk der duisternis ronddwalen, terwijl we in het koninkrijk van het Licht kunnen wandelen; hier en nu! “Bekeert u” heeft dan ook alleen te maken met de overgang van de duisternis naar het Licht. Ik kom daar in deel 2 van deze blog nog op terug. En “gelooft het evangelie” heeft betrekking op de blijde boodschap die Jezus ons heeft willen nalaten, het evangelie van het koninkrijk!

Zodra we ons hebben bekeerd van de duisternis naar het Licht, zullen de werken van het vlees (als vanzelf!) in ons leven verdwijnen en de vrucht van de Geest (als vanzelf!) zichtbaar worden. We hoeven dat niet zelf te realiseren! Het enige waartoe Jezus ons oproept is, ga van de duisternis naar het Licht. Als mensen dat gaan doen, dan gaan we echt een verschil zien tussen de levenswandel van mensen die in de duisternis wandelen en die in het Licht wandelen. Zolang we echter het “Bekeert u” opvatten als een opdracht om te stoppen met zondigen, zullen we de werken van het vlees niet achter ons laten en zal de vrucht van de Geest niet zichtbaar worden in ons leven.

Terug naar het punt waarmee ik begon. In welk opzicht verschilt de levenswandel van christenen van die van niet-christenen? Leven zij werkelijk het eeuwige leven? Zijn zij werkelijk het koninkrijk van het Licht binnengegaan? En wat zegt dit over het evangelie waarin zij geloven? Zouden we onze focus niet moeten verleggen van het bestrijden van de symptomen en de vergeving daarvan, naar de werkelijke kern van het evangelie? Het maken van de overgang van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van het Licht.

Klik hier voor deel 2 van deze blog.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *