Categorieën
Koninkrijk

Ellende – verlossing – dankbaarheid

Want de droefheid naar Gods wil brengt een onberouwelijke bekering tot behoudenis, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” (2 Korintiërs 7:10)

Zondekennis is noodzaak om tot verlossing te komen. Maar om wat voor zondekennis gaat het dan? Een diep schuldgevoel over onze zonden? Nee, dat is de droefheid van de wereld, die de vloek juist in stand houdt! Het bloed van Christus wil ons bewustzijn reinigen van dode werken (Hebreeën 9:14) en ze niet steeds weer in herinnering brengen.

Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente (de mensheid).” (Kolossenzen 1:24)

Hoe meer we ons volledig één weten met Christus, Christus ten volle bewust zijn in ons leven, …

hoe meer we de nood en het lijden in deze wereld in ons lichaam zullen ervaren, bewust zullen zijn, …

hoe meer we Christus werkelijk present stellen in het rijk van de duisternis, als Christus neerdalen in de duisternis (‘dood’), …

hoe meer verlossing we in deze wereld kunnen brengen, …

hoe meer we als mens aan onze roeping voldoen en bijdragen aan het verzoeningsproces dat God in Christus aan het uitwerken is (‘opstanding’), …

hoe dieper de dankbaarheid om mens te mogen zijn te midden van een wereld in nood.

Het draait in ons leven niet om wat we weten en denken, maar om wat we ons bewust zijn. Zolang we ons in het rijk der duisternis bevinden, zijn we ons vooral ons persoonlijke lijden bewust. Het gaat om ons lijden en onze nood. Zodra we ons Christus bewust worden, door het koninkrijk van het Licht binnen te gaan, worden we ons het collectieve lijden van deze wereld bewust. Dat is de ware ellende- of zonde-kennis, die tot de ware verlossing en dankbaarheid leidt. Dat heeft niets te maken met een persoonlijk schuldgevoel van hoe slecht we als mens wel niet zouden zijn.

Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in ons, de hoop der heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:25,26)

Het mysterie Christus in ons – dat eeuwen en geslachten lang (vanaf de grondlegging der wereld!) verborgen is geweest – is onze hoop op heerlijkheid, de verlossing van de vloek van zonde en dood. Paulus spreekt van de heerlijkheid van dit mysterie onder de heidenen, dat aan de heiligen moet worden geopenbaard!

Christus is alles en in allen.” (Kolossenzen 3:11).

Hoe meer mensen zich dit bewust gaan worden, hoe meer de nood en het lijden in deze wereld werkelijk gelenigd zal worden en hoe dichter we bij de voltooiing van Gods plan met de ganse schepping komen.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Romeinen 11:36)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *