Categorieën
Reformatie

Hervormingsdag 2020

De christelijke kerk is dringend toe aan een nieuwe Reformatie – Een noodkreet vanuit mijn hart

Vandaag, 31 oktober 2020, is het Hervormingsdag, de dag dat we als christelijke kerk de start van de Reformatie – ruim 500 jaar – geleden herdenken.

De wereld staat in brand. Nederland BV is nagenoeg failliet. De nood achter de gemiddelde voordeur is torenhoog. Relationele nood, financiële nood, gezondheidsnood, psychische nood, geestelijke nood. Denk aan de grote uitdagingen die zich als gevolg van een multiculturele, multiraciale en multireligieuze samenleving voordoen. En wat te denken van de ecologische ramp die zich aan het voltrokken is. De schepping zucht en is in barensnood. We hebben een boodschap van eenheid, eenvoud, kracht en herstel nodig. En die boodschap is voorhanden in het Bijbelse getuigenis.

De christelijke kerk in Nederland is voor het overgrote deel met zichzelf bezig, de kleine lichtpuntjes daargelaten. We zijn geroepen om boodschappers te zijn van hoop en verzoening in de samenleving, maar we komen daarmee niet verder dan onze opgetrokken kerkmuren, als het ons al lukt om binnen die muren hoop en verzoening te brengen. We weten het vaak zelf niet meer. Hebben we zelf nog wel hoop voor de christelijke kerk en voor de wereld in nood? Geloven we er zelf nog wel in?

Het is negen maanden geleden dat ik na een periode van zeven jaar, waarin ik mijn geloof aan de wilgen had gehangen, opnieuw door Gods Geest gegrepen werd. Het sterke roepingsbesef dat ik als jonge tiener al had, leek door teleurstelling en verdriet helemaal verdwenen te zijn, maar het is begin dit jaar weer springlevend geworden! De christelijke kerk was voor mij een afgesloten hoofdstuk en ik was er niet naar op zoek. Tot datgene gebeurde wat ik niet voor mogelijk hield. God werkt door ‘dood’ en ‘opstanding’ heen!

Ik voel aan alles in mij dat het na negen maanden tijd is voor een geboorte. Een geboorte van een nieuwe beweging van predikanten, voorgangers en andere geestelijke kartrekkers binnen de kerken en gemeenten die zich durven uit te spreken. Uitspreken over het feit dat we als christelijke kerk in Nederland niet langer verder kunnen op de huidige manier. Over het feit dat de wereld geen boodschap meer heeft aan de kerk. Over het feit dat we zelf niet of nauwelijks meer weten wat nu de boodschap van hoop en verlossing is voor de situatie waarin we met elkaar terecht zijn gekomen.

We kunnen nog jarenlang doorgaan met vergaderen, met nadenken over hoe we kerk kunnen zijn in een veranderde samenleving, over nieuwe vormen van kerk-zijn, en zo proberen weer relevant te worden. Maar de wereld om ons heen staat in brand. De schepping zucht en wacht NU op het openbaar worden van de zonen en dochters van God.

Ik doe hierbij een dringende oproep aan allen die zich herkennen in deze noodkreet. Sta op! Kom in beweging. Laat je stem horen. Wees eerlijk over de vragen die je hebt. Zolang we doen alsof het allemaal nog wel meevalt en denken dat het vanzelf wel weer goed komt, zal er niets veranderen in de kerk en ook niet in de wereld!

Dit kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig. Zij aan zij staan! Neem gerust contact met ons op. We doen graag handreikingen aan mensen die deel uit willen maken van deze beweging. Een beweging van een nieuwe Reformatie binnen de christelijke kerk in Nederland. Een beweging waarbij ons leven en niet de leer centraal zal staan. Dat vraagt offers van onszelf, met name offers van heilige theologische huisjes, waarbinnen we het zelf goed menen te hebben. Maar bedenk dat Jezus zelfs zijn leven opofferde voor de verkondiging van het koninkrijk van God!

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is onder ons die geloven.” (Efeziërs 1:18,19)

Zie ook mijn blog Het roer in de christelijke kerk moet radicaal om.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *