Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Goede Vrijdag – het onrecht gaat maar door

Het is vandaag Goede Vrijdag.

Jezus hangt inmiddels aan een kruis. Hij heeft al het onrecht dat hem is aangedaan over zich heen laten komen. Als een lam zichzelf naar de slachtbank laten leiden. Jezus, die zijn ‘Gode gelijk zijn’ had afgelegd, heeft geworsteld met zijn vleselijke rechtvaardigheidsgevoelens, maar hij bleef volharden. Hij vergold geen kwaad met kwaad. Hij deed niet aan oog om oog en tand om tand. Hij offerde zijn ‘vlees’ op, omdat hij wist dat dit de enige weg is om het onrecht op aarde te stoppen en het koninkrijk van God dat hij verkondigde werkelijkheid te laten worden. Hij wist dat het systeem van de wet, het systeem van verzoening door voldoening, waarin de mensheid gevangen zit, alleen gestopt kan worden door radicale genade voor iedereen. Jezus toonde aan het kruis het hart van de Vader.

Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.

De oproep van het kruis is: stop radicaal met het wettische systeem van verzoening door voldoening! Kruisig het vlees dat schreeuwt om (eigen) gerechtigheid en houd de oude mens voor dood! Als we daarin volharden, kan Gods gerechtigheid gaan gelden. De gerechtigheid van het koninkrijk van God. En dat is dat de hele mensheid recht gedaan zal worden. We zullen worden bevrijd van het systeem van macht en controle dat al het onrecht in stand houdt, maar dat is alleen mogelijk langs de weg van radicale genade en niet langs de weg van verzoening door voldoening. Zolang we dat systeem handhaven, zal de mensheid gevangen blijven en het onrecht op aarde blijven bestaan.

Het wordt de hoogste tijd dat we als christelijke kerk radicaal afstand nemen van de satisfactieleer (verzoening door voldoening). Zolang we het evangelie van het koninkrijk dat Jezus verkondigde hiermee blijven vermengen, zal onze boodschap krachteloos zijn en zal het koninkrijk van God op aarde niet zichtbaar worden. Daar was het Jezus om te doen. Daar offerde hij zichzelf voor op! Als we deze boodschap gaan begrijpen en gaan toepassen in ons leven, dan wordt de dag dat Jezus werd gekruisigd, met recht een Goede Vrijdag, de Beste Vrijdag!

Lees ook de blog die vandaag op het platform Lazarus verscheen: Hoe kan de gewelddadige kruisiging van Jezus goed nieuws zijn?

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen). Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *