Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Pasen en de opstandingskracht in ons

Ons fysieke lichaam is de goede grond waarin het zaad van Christus is gezaaid. Dit zaad moest eerst ‘sterven’ (verborgen raken) in de akker van ons fysieke lichaam, voordat het in ons leven tot ‘opstanding’ kan komen.

Het zaad van Christus is in ieder mens gezaaid. Ieder mens is van nature een gezalfde des Heren (Christus). ‘Christus in ons’ is allereerst het mysterie dat het natuurlijke leven verklaart. Zonder zalving met Gods Geest is er geen leven mogelijk en zouden we dood neervallen. Dat geldt voor ieder mens en voor de hele schepping.

Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” (Kolossenzen 1:15-17)

Jezus van Nazareth heeft de Christus (de zalving met Gods Geest) aan ons geopenbaard. Voor die tijd was het een verborgen mysterie.

Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus in u, de hoop op goddelijke luister.” (Kolossenzen 1:26,27)

‘Christus in ons’ is in alle eeuwen en in alle generaties al een feit geweest en het is de hoop voor alle volken. Zolang het Christus-zaad in ons echter verborgen is, zal het geen vrucht dragen in ons leven. We zullen eerst moeten gaan erkennen dat wij zelf, net als Jezus van Nazareth, een gezalfde des Heren (Christus) zijn.

Hoe meer wij het vlees kruisigen en de oude mens voor dood houden, hoe meer de opstandingskracht van ‘Christus in ons’ zichtbaar zal worden in ons leven.

We kunnen ons hele leven lang naar Jezus van Nazareth kijken en ons verwonderen over zijn dood en opstanding, maar zolang we ons niet bewust worden dat we zelf Christus (een gezalfde des Heren) zijn, gaan we niet tot ons doel komen in ons leven (blijven we doel-missers). Ons fysieke lichaam zal dan niet – zoals bij Jezus van Nazareth het geval was – tot verheerlijking komen, waardoor we het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God nu eenmaal niet beërven.

Jouw lichaam is een tempel van de Geest! Wil jij de opstandingskracht van ‘Christus in ons’ zichtbaar zien worden in jouw leven, dan zal je je eigen heilige (de binnenkamer) moeten betreden. Daar zal de zalving van de Geest die in ons is, het Licht van de Kandelaar brandend houden, zodat we op exact dezelfde manier als Jezus in deze wereld zijn. De Lamp wordt dan onder de korenmaat vandaan gehaald en op de kandelaar gezet, zodat zichtbaar wordt dat wij – op dezelfde manier als Jezus – het Licht der wereld zijn. Dan wandelen we werkelijk in de Geest. Alleen zo zullen we als zonen en dochters van God openbaar worden.

‘Christus in ons’ is een onderpand voor onze erfenis, het koninkrijk van God. Met de verheerlijking van ons fysieke lichaam gaan we ons heilige der heiligen binnen, het koninkrijk van God dat binnen in ons is.

Gezegende Paasdagen toegewenst!

Klik hier als je meer wilt lezen over de opstandingskracht die in ons is.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *