Categorieën
Koninkrijk Reformatie

#IkStaOp in plaats van #IkKnielNeer

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.” (Jesaja 60:1-5)

Ik zat vandaag in een rollercoaster van afwisselende gevoelens van verdriet en overwinning. Ik zag en las op meerdere plekken van het (goedbedoelde!) initiatief om onder het motto ‘ik kniel neer’ als christenen in Nederland te bidden en te vasten voor ons land. Waarom? Omdat we het – ook als christenen! – niet meer weten, volgens de initiatiefnemer. Het vulde mijn hart met verdriet. “Waarom Heer, wandelt uw volk in duisternis?” Hoe ver kunnen we als christenen zijn afgedwaald, als ook wij het niet meer weten? Het klinkt voor mij als oude wijn in oude zakken. Een gevoel van verdriet!

Tegelijk ervaar ik in mijn binnenste zo’n enorme Bron van Kracht en Leven, die bijna barst van het verlangen om uit te breken, om het Licht met name onder christenen te laten schijnen. De jonge wijn in nieuwe zakken, zoals Jezus en Paulus deze verkondigden. Het evangelie dat als dynamiet is en alles wat in ons leven vast is komen te zitten, los kan maken. Christus heeft zich aan mij geopenbaard en daarom schaam ik mij niet voor dit evangelie. Het geeft een krachtige visie en een duidelijke richting voor de tijd waarin we leven. We mogen en kunnen vol hoop en verwachting opstaan om te schitteren te midden van een donkere wereld in nood. Een gevoel van overwinning!

Al twee jaar lang laat ik via social media (bijna) dagelijks het sterke verlangen dat in mij is, klinken. Misschien niet altijd even tactvol, maar wel al die tijd vanuit de intentie om het Licht van Christus te laten schijnen en natuurlijk in de hoop dat er mensen zullen aanhaken. Ik voel mij af en toe – en zo ook vandaag – een roepende in de woestijn. Waarom haken er zo weinig mensen aan? Waarom blijft men het verwachten van de oude wijn in oude zakken? Blijf de dingen doen, zoals we het altijd hebben gedaan en de wereld zal blijven zoals deze altijd was. Waarom zou je neerknielen en God smeken om verandering te brengen in onze situatie, terwijl Jezus van Nazareth ons al bijna 2000 jaar geleden de weg naar verlossing heeft geopenbaard? Waarom vasten, terwijl de Bruidegom 24/7 binnen in ons aanwezig is? Een gevoel van verdriet!

Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Jezus van Nazareth heeft ons het mysterie van ‘Christus in ons’ onthuld en daarmee heeft hij ons alles gegeven om te midden van een donkere wereld, Lichtdragers en Lichtbrengers te zijn. We hebben alles ontvangen en dat geldt voor iedereen! We hebben een geweldige boodschap voor de wereld! Ondanks het feit dat er (nog) maar weinig christenen zijn die deze boodschap (h)erkennen, ben ik ervan overtuigd dat de jonge wijn in nieuwe zakken een transformatie teweeg zal gaan brengen. De duisternis zal het Licht van Christus niet in haar greep krijgen. De mosterdzaadjes die in enkele harten zijn gezaaid, bezitten een kracht die uiteindelijk de hele kosmos zal transformeren. Daarom blijf ik gehoor geven aan de roeping die ik heb ontvangen en focus ik mij op de intense vreugde die voor ons ligt. Een gevoel van overwinning!

Want het is nu de tijd dat God scheiding gaat brengen tussen vlees en Geest en dat begint bij het huis van God; als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn, als wij ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? (1 Petrus 4:17)

Wie durft het aan om samen met ons op te gaan staan en te gaan schitteren in deze wereld? Meld je dan aan voor het leger van Licht! Denk niet te snel dat dit niet voor jou zou zijn weggelegd, want juist in degenen die klein van zichzelf denken, zal de kracht van Christus zich ten volle openbaren!

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

3 reacties op “#IkStaOp in plaats van #IkKnielNeer”

Wat een prachtig stukje Peter. Het is tot het besef komen dat Christus IN ons is en leeft. Hoe dichterbij kan Hij komen?
We hébben het al. Het hemelse koninkrijk is ín ons.
Dus kunnen we de dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want de hemel gaat de aarde raken!

PS Verstilling en contemplatie hebben mijn hart. Dat betekent voor mij: naar binnen keren om daar God te ontmoeten en tot de openbaring komen dat we in Christus alles al hebben ontvangen, juist voor de tijd waarin we nu leven. Bidden (mediteren) en af en toe vasten zijn daarbij belangrijk. Maar zolang we de redding van buitenaf verwachten en God buiten ons door bidden en vasten proberen te bewegen om verandering in onze situatie te brengen, dan zitten we mijns inziens op een dood spoor. Mijn ervaring is dat we alle lichtpuntjes die we dan waarnemen, gaan zien als een antwoord van de God buiten ons op ons bidden en vasten, hetgeen ons gevangen houdt in een godsbeeld dat past bij de oude wijn in oude zakken en niet bij de Vader die Jezus ons heeft geopenbaard. Ik schrijf dit niet om mensen die het wel zo beleven te veroordelen, maar zoals ik in de blog al schreef, ik ervaar verdriet bij de onwetendheid van zoveel christenen en het niet kunnen inzien dat we alles al hebben ontvangen. Mijn hartsverlangen is dat de ogen open gaan en mensen bevrijd worden uit de gevangenis waarin ze zitten. Ik vrees dat de situatie nog veel ernstiger zal moeten worden, voordat men hun oude zekerheden op gaat geven en het echt niet meer weet. Dan zal men pas bereid zijn om de oude zakken achter zich te laten en nieuwe wegen te gaan bewandelen.

U bent niet alleen, het lichaam zal en is ook in Nederland aan het doorbreken en groeien, als het moet met dynamiet, Het is het koninkrijk waarvoor al 2000 jaar gebeden en geloofd is, dat nu doorbreekt, overal!!!
We zien het nog niet, omdat het zo klein is als een mosterdzaadje.
Wij hier doen met je mee. Brothers in Arms, ook Efeze 4:15 en 16 is nu werkelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *