Categorieën
Reformatie

Een hoopvolle boodschap en toekomst

Als er iets is waar mensen vandaag de dag behoefte aan hebben dan is het een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld. Niet voor een verre toekomst, ergens na dit leven, maar voor in het hier en nu. De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken – zoals Jezus van Nazareth deze verkondigde – was zo’n boodschap van hoop en verwachting voor de generatie die toen leefde. Een boodschap van eenvoud en kracht! Deze boodschap is helaas al vroeg in de kerkgeschiedenis weer verborgen geraakt, maar zal in deze tijd weer onder het stof vandaan gehaald worden en weer luid gaan klinken. Hieronder volgt een korte aanloop naar en een samenvatting van deze hoopvolle en verwachtingsvolle boodschap voor het leven hier en nu op aarde.

Verduisterd denken
Zolang ons (geestelijk) bewustzijn verduisterd is, zijn we aangewezen op onze rationele vermogens, onze kennis en kunde. Aangezien er maar zeer weinig mensen zijn met een bewustzijn dat werkelijk verlicht is door het Licht van Christus, zijn we in onze maatschappij volledig gefocust en afhankelijk van de wetenschap en van intellectuele denkers. Dit tekent de situatie waarin we ons momenteel bevinden. De oplossingen voor de problemen waar we wereldwijd mee te kampen hebben, worden gezocht in de hoek van de (medische) wetenschap en het intellect van de mens, de zogenoemde ‘god van deze eeuw’. Door ons alleen nog maar te richten op het materiële, zichtbare en tastbare en het spirituele, geestelijke, volledig buiten beschouwing te laten, creëren we een staat van bewustzijn, die we als de ‘hel’ kunnen duiden.

Van brein naar bewustzijn
De schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de Zonen van God (m/v), mensen van wie het bewustzijn gereinigd (verlicht) is van dode werken. Ware wijsheid en kennis komt van ‘boven’. We groeien in bewustzijn als ons verduisterde bewustzijn verlicht wordt door het Licht van Christus. We stappen dan vanuit het rijk der duisternis het koninkrijk van het Licht binnen. Woorden van kennis en wijsheid, als gaven van de Geest, zullen dan als vanzelf gaan stromen. Kennis en wijsheid van de Geest geven ons richting, hoop en verwachting en dat is wat we vandaag de dag, waarin de samenleving op een stuurloos schip lijkt, harder nodig dan ooit.

Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de (geestelijke) dood en Christus zal over u lichten!

Verheerlijking
De duisternis op aarde zal de komende jaren helaas eerder toenemen dan afnemen, maar als tegenbeweging zullen er steeds meer mensen ontwaken uit de geestelijke slaap, door Christus over hen gaat lichten. Uiteindelijk zal iedereen zich aansluiten bij het leger van Licht. Daarna volgt het moment dat we het koninkrijk van God zullen binnengaan, waarbij we tot het Godsbewustzijn komen. God zal dan alles in allen zijn (1 Korintiërs 15:28). Ons fysieke lichaam van vlees en bloed zal de poort naar het eeuwige leven zijn. Met deze stap die door de hele mensheid zal worden gemaakt, zal alle ellende die we ons eerder bewust waren, zoals angst, ziekte, dood, gebroken relaties, maar ook alle mondiale problemen, voorgoed verdwijnen. Als mens creëren we namelijk vanuit ons bewustzijn (onze binnenwereld) de zichtbare en tastbare werkelijkheid zoals we die waarnemen (onze buitenwereld). Zodra we het Godsbewustzijn zijn binnengegaan (de zogenoemde ‘opname’ in heerlijkheid), zal het koninkrijk van God volledig zichtbaar en tastbaar worden op aarde. De ganse aarde zal dan bedekt zijn met de heerlijkheid van de Heer. Alle tranen zullen dan werkelijk van onze ogen zijn gewist (Openbaring 21:4,5a).

Dit is de weg van verlossing die de Bijbel ons wijst en die vanuit de kerken en gemeenten in Nederland weer zal moeten gaan klinken. Het is de hoopvolle en verwachtingsvolle boodschap van het evangelie van het koninkrijk, zoals Jezus en Paulus deze hebben verkondigd.

Onze missie als Way of Grace is: een nieuwe Reformatie in de kerken en gemeenten in Nederland, zodat de eeuwenoude boodschap van verlossing weer onder het stof vandaan komt en verkondigd gaat worden.

Maak jij deel uit van het (geestelijk) leidersteam van jouw kerk of gemeente en deel jij onze missie, neem dan contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *