Categorieën
Koninkrijk

Jij hebt toegang tot de koninklijke troonzaal

Jij bent een volmaakte afdruk van Gods wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid. Jij bent de heerlijkheid van de Heer, Gods geliefde dochter/zoon in wie hij een welbehagen heeft. Jij hebt een goddelijke identiteit en bezit koninklijke waardigheid en autoriteit. Jij hebt toegang tot de hemelse geneesmiddelen, tot de koninklijke schatkamer en tot alle geestelijke zegeningen. Jij kunt ieder moment van de dag en elke dag van je leven de troonzaal van de Koning der koningen binnenwandelen. Er is van buitenaf niets en niemand die jou kan tegenhouden. God wil niets liever dan dat zijn kinderen zonder enige schroom en met vanzelfsprekende vrijmoedigheid bij hem in en uit lopen.

Dit alles is niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis. Aan het kruis is het religieuze geweld, waar wij mensen ons op grond van de wet (de kennis van goed en kwaad) van bedienen, openlijk tentoongesteld. Het kruis heeft ons laten zien waar de mens met een verduisterd bewustzijn toe in staat is. Ondanks het grote onrecht dat Jezus werd aangedaan, bad hij om vergeving voor degenen die hem aan het kruis hadden genageld. Jezus rekende het kwaad niet toe. Jezus vergold geen kwaad met kwaad. Jezus liet aan het kruis het hart van de Vader zien. God (Liefde) rekent ons het kwaad niet toe, maar bedekt alle dingen (1 Korintiërs 13:5,7). God vergeldt geen kwaad met kwaad. God rekent niet met goed en kwaad. De poort tot de troon van genade heeft altijd wagenwijd opengestaan en zal altijd wagenwijd open blijven staan. Radicale genade voor iedereen! Dat is de enige en meest krachtige boodschap van het kruis!

De enige belemmering die jou de toegang tot de koninklijke troonzaal ontneemt, bevindt zich bij/in jezelf. Zolang jij jezelf als onwaardige zondaar ziet, die vergeving van zonden nodig heeft, ontneem je jezelf de vrijmoedigheid en de toegang tot al Gods zegeningen. Zolang wij ons blijven identificeren met de ‘oude mens’ (het vlees) zijn we ons onze ware Christus-identiteit niet bewust. Het gevolg is dat we onszelf te neer drukken en op onze knieën blijven gaan om ons voor God te verootmoedigen voor wie we denken te zijn en vergeving te blijven vragen voor datgene wat het vlees veroorzaakt in ons leven.

Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet, maar de zonde, die in mij woont.” (Romeinen 7:20)

Jij bent niet ‘de zonde die nog in je woont’. Jij bent een koningskind! Zodra we ons dat bewust worden, verdwijnt de zonde uit ons leven en gaan we openbaar worden als zonen en dochters van God. Dat is waar de schepping met reikhalzend verlangen naar uitkijkt. Alleen op die manier zal de duisternis op aarde verdwijnen en het koninkrijk van God zichtbaar worden.

De wet is gericht op het vlees (de oude mens; de zonde in ons). De wet kan ons alleen veroordelen zolang we ons identificeren met de oude mens. Iedereen, ongeacht wat er in het verleden heeft plaatsgevonden, ongeacht wat er op dit moment in je leven speelt en ongeacht wat er in de toekomst nog gaat gebeuren, iedereen heeft de keuze om elk moment van de dag de identificatie met de oude mens op te geven. Laat het los en bedenk wie je werkelijk bent en wie je altijd al was. Zelfs voordat je in de moederschoot werd geweven, kende God je al en dat is nooit veranderd. Gods liefde en genade zijn onvoorwaardelijk. Daar kan geen wet, geen oude mens en geen zonde tegenop en daar kan geen enkel zondoffer iets aan toevoegen. Wij zijn van nature allemaal koningskinderen met een goddelijke identiteit en daarom bezitten we allemaal koninklijke waardigheid en autoriteit. Het enige wat van belang is, is dat we het ons bewust gaan worden.

Dit is de blijde boodschap die we mogen verkondigen en waardoor mensen zich weer bewust gaan worden wie ze in werkelijkheid zijn. De mens zoals God ons bedoeld heeft. Jezus van Nazareth heeft het ons geopenbaard.

gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:17b)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *