Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent de Bron van levend Water!

Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38)

Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont dan heb je de Bron aan boord en pas dan kan er levend Water uit je binnenste gaan stromen.

Ik ben er van overtuigd geraakt dat Jezus ons met deze woorden iets anders heeft willen vertellen. Ik zal uitleggen hoe ik daartoe ben gekomen en wat Jezus dan werkelijk heeft bedoeld met deze uitspraak.

Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat de Bron van levend Water in ons binnenste pas gaat stromen zodra we tot wedergeboorte zijn gekomen. Maar als al die gelovige christenen in de achterliggende eeuwen tot vandaag de dag aan toe werkelijk wedergeboren zouden zijn (geweest), dan zou het levende water dusdanig door de straten van onze buurten en steden hebben moeten stromen, dat we er in zouden hebben kunnen zwemmen. Het logische gevolg ervan zou dan geweest zijn dat op zijn minst een groot aantal niet-wedergeboren mensen vanzelf meegenomen zouden zijn in de krachtige stroom van het levende Water en zo ook tot wedergeboorte zouden zijn gekomen. Met opnieuw als logisch gevolg dat de stromen van levend Water alleen maar zouden zijn toegenomen. Het gaat immers om een Bron die nooit zal opdrogen.

Als we in de huidige wereld om ons heen kijken, dan zal iedereen moeten beamen dat dit helaas niet het geval is geweest. Integendeel, al die eeuwen waarin de christelijke kerk de boodschap van vergeving van zonden heeft verkondigd, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de christelijke kerk vandaag de dag geen boodschap meer heeft voor de mens in de 21e eeuw. De christelijke kerk speelt nog maar een bijzonder kleine rol in de marge van de samenleving. Ben ik nu negatief aan het doen over de christelijke kerk en christenen aan het veroordelen? Nee, het is verre van mijn bedoeling om de christelijke kerk in het algemeen en christenen in het bijzonder een trap na te geven. Het is een constatering, die ik ook bij mij zelf heb waargenomen en waar ik intens verdriet over ervaar. Ik zou het zo dolgraag anders zien. En ik geloof dat het mogelijk is! Het is nog niet te laat! Mijn insteek is dan ook positief en gericht op herstel, zodat de stromen van levend Water weer op gang gaan komen.

Wat bedoelde Jezus met zijn uitspraak over het levende Water?
Ik schreef al eerder dat in het koninkrijk van God alles op zijn kop staat. Veel mensen gaan er vanuit dat ons leven wordt beïnvloed door ons onderbewustzijn. Daar zouden allerlei negatieve ervaringen en gedachten zijn opgeslagen, die zonder dat we er erg in hebben ons leven negatief zouden bepalen. De werkelijkheid is echter precies andersom. Ons onderbewustzijn wordt gevormd door het koninkrijk der hemelen. Het is juist onze bewuste kennis van goed en kwaad in de wereld waarin wij leven, die ons onderbewustzijn bedekt. De bedekking (deksel; SV) waar Paulus in 2 Korintiërs 3 over schrijft wordt juist gevormd door datgene wat we ons bewust zijn. En zolang die deksel op de Bron van ons onderbewustzijn ligt, kan het levende Water niet uit ons binnenste naar buiten stromen. Onze Fontein is niet opgedroogd, maar ons verduisterde bewustzijn zorgt voor een afsluiting van de Fontein, waardoor we geen zicht meer hebben op het levende Water dat zich in ons bevindt. Daardoor zijn we het zicht op ons onderbewustzijn, ons ware Zelf, Christus in ons, kwijt geraakt.

Christus in ons, de hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27)

Onze Bron gaat pas stromen als we onze ‘binnenwereld’ (ons bewustzijn) vullen met de waarheid over onszelf. Zodra ons ware Zelf (Christus in ons) geboren wordt uit de baarmoeder van de Geest (door de wedergeboorte) komen we tot leven en dan zal de stroom van levend Water uit ons binnenste vanzelf op gang komen.

Het ging Jezus er dus om dat we op dezelfde manier zouden gaan geloven, zoals hij geloofde. Jezus had in zijn leven ontdekt dat hijzelf de Bron van levend Water was, doordat hij zichzelf als een gezalfde des Heren (Christus) was gaan zien. En dat zorgde ervoor dat hij een Bron van levend Water werd voor zijn omgeving.

Zolang jij niet durft te geloven dat jij zelf die Bron van levend Water bent, dat jij net zo gezalfd bent door de Geest, als Jezus van Nazareth dat destijds was, dan sta jij je eigen wedergeboorte in de weg. En zolang je niet werkelijk wedergeboren bent, kan je misschien voor wat gespetter zorgen, maar zal je nooit een krachtige Bron voor de wereld om je heen worden.

Jij bent een bron in een tuin, een fontein van levend Water, een bergbeek van de Libanon.” (Hooglied 4:15; NBV)

Dus ga voor de spiegel staan en kijk jezelf in je ogen en spreek het hardop uit tegen jezelf: “Jij bent de Bron van levend Water!” Of ga heerlijk wandelen in de natuur en blijf het in je binnenste herhalen: “Ik ben de Bron van levend Water!” En voel dan het levende Water uit je onderbewuste Bron omhoog komen. Geef je eraan over en laat je met het (vrucht)water van de Geest meevoeren, net zolang totdat je uit de baarmoeder van de Geest opnieuw geboren wordt.

Wees je ervan bewust dat dit gepaard zal gaan met strijd en barensweeën. Zodra de vrucht van de Geest eenmaal geboren is, zal je je bewust zijn dat je een compleet nieuwe schepping bent. Het oude (verduisterde bewustzijn) is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden (2 Korintiërs 5:17). Christus hoeft na de geboorte niet te groeien. Na de geboorte uit de Geest zal het levende Water non-stop uit je binnenste blijven stromen, overal waar je komt zal je met jouw aanwezigheid Christus present stellen. Jij bent namelijk net zo Christus als Jezus van Nazareth!

De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een Bron waarvan het Water nooit opdroogt.

( Jesaja 58:11)

De christelijke kerk is toe aan een nieuwe Reformatie! Zie jij deze noodzaak ook en verlang je naar een diepgaande vernieuwing in je eigen geloofsleven en in de christelijke kerk in Nederland? Bezoek dan onze maandelijkse Way of Grace Inspiratiedag.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “Jij bent de Bron van levend Water!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *