Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het Licht der wereld is de zalving van de Geest

Vertolking van het evangelie in de context van de huidige wereld, anno 2022.

Er zij Licht! (Genesis 1:3).

Het Licht is de eerstgeborene van de ganse schepping, het beeld van de onzichtbare (Kolossenzen 1:15).

Het waarachtige Licht, komende in de wereld, dat alle mensen verlicht (Johannes 1:9).

In het Licht zijn alle dingen geschapen; alle dingen zijn door het Licht en tot het Licht geschapen; en het Licht is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in het Licht (Kolossenzen 1:16.17).

Het Licht der wereld, Christus, is alles en in allen (Kolossenzen 3:11).

Het Licht der wereld is de zalving van de Geest.

Het Licht der wereld, Christus in ons, is vanaf alle eeuwen en vanaf alle geslachten en onder alle volken een mysterie geweest (Kolossenzen 1:26,27).

Jezus van Nazareth heeft het mysterie van de Christus geopenbaard!

Het bloed van Jezus sprak in de tijd van het nieuwe testament tot de verbeelding, omdat het offeren aan de goden destijds gebruikelijk was. Het bloed kon het innerlijk (het bewustzijn) van mensen echter niet veranderen (Hebreeën 9:9).

Dat ons bewustzijn gereinigd moet worden door het bloed van Jezus (Hebreeën 9:14) is een schaduwbeeld van ons verduisterde bewustzijn dat ver-Licht moet worden door het Licht van Christus, de zalving van Gods Geest die binnen in ons is. Dat leidt tot de openbaring van Christus in ons bewustzijn.

Volgens het Joodse denken bevindt de ziel zich in het bloed. Het bloed staat daarom voor het leven. In het Woord (Er zij Licht!) was Leven en het Leven is het Licht der mensen (Johannes 1:4). Het bloed van Jezus is een schaduwbeeld van Christus, het Licht der wereld, de zalving van de Geest die alles en in allen is. Het gaat bij onze verlossing dus niet letterlijk om het bloed van Jezus dat ons op een magische wijze van zonden reinigt, maar het is verwijzing naar de zalving van Gods Geest, het Licht der wereld, dat binnen in ons is. Christus in ons is onze hoop op heerlijkheid!

Laten we ons anno 2022 richten op de verkondiging van het Licht van Christus, dat alle mensen verlicht en dat een einde aan de duisternis op aarde zal gaan maken. Willen we de Griek een Griek zijn en de Jood een Jood, dan zullen we ook de mens anno 2022 een mens anno 2022 moeten zijn.

Het gaat in het evangelie van het koninkrijk niet om de lichamelijke dood en opstanding van Jezus van Nazareth, maar om de ‘dood’ en ‘opstanding’ van Christus in ons. Zolang we ons identificeren met het ego, slaapt Christus in ons, bevindt de Lamp zich onder de korenmaat; de staat van het verduisterde bewustzijn, de zogenoemde ‘geestelijke dood’. Door onze identificatie met het ego op te geven, zal Christus in ons tot opstanding komen, waardoor de Lamp op de kandelaar komt te staan. De Lamp van het lichaam is het oog (beeld van ons bewustzijn). Indien dan uw oog helder is, zal uw hele lichaam worden ver-Licht (Matteüs 6:22); de staat van het Christusbewustzijn. Ons fysieke lichaam van vlees en bloed zal hierdoor een metamorfose ondergaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en zodoende worden opgenomen in heerlijkheid. Ons vernederde lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zal worden (Filippenzen 3:21). Dat is onze redding, naar Geest, ziel én lichaam!

Daarom: Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden, en het Licht van Christus zal over u schijnen.” (Efeziërs 5:14)

Laat zo uw Licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:16)

Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te ver-Licht-en met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.” (2 Korintiërs 4:6)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *