Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Is genezing afhankelijk van Gods wil?

Een reactie op de video “Kunnen christenen ziekten wegsturen in Jezus’ naam?” waarin Wilkin van de Kamp antwoord geeft. De video verscheen op 1 februari 2022 op de website van CIP.nl.

Mocht je de video nog niet gezien hebben, dan is het uiteraard handig om dat eerst te doen.

Mijn reactie erop vind je hieronder.

Bij genezing is er een afhankelijkheid van wat God wil.“, zegt Wilkin van de Kamp.

Zeggen dat God sommige mensen ziek wil houden, omdat het een bepaald doel zou hebben of dat het nog niet de tijd voor genezing zou zijn, is bijzonder schadelijk voor ons godsbeeld. Welke vader zou, als hij de mogelijkheid had om zijn kind te genezen, het toch maar ziek laten? Jakobus schrijft “als iemand ziek is, laat hij voor zich bidden en het gelovige gebed zal hem herstellen” (Jakobus 5:14,15). Jakobus spreekt met geen woord over de mogelijkheid dat God het gebed niet zou verhoren, omdat het nog niet de tijd zou zijn of omdat de ziekte een bepaald doel heeft. Dit staat haaks op wat Van de Kamp vertelt.

Wat Van de Kamp doet is een theologische onderbouwing in de Bijbel zoeken voor de praktijk zoals die zich voordoet in de genezings- / bevrijdingsbediening, waarin hij zelf ook actief is. De praktijk leert namelijk dat lang niet iedereen geneest. Vervolgens probeert hij vanuit de Bijbel te verklaren waarom niet iedereen geneest en waarom dat bij bevrijding makkelijker lijkt te gaan. Zodoende komt hij tot de overtuiging dat het niet altijd Gods wil zou zijn dat iemand geneest.

Dit lijkt mij de omgekeerde wereld. Zouden we onze praktijk niet aan moeten laten passen door de kracht van het evangelie in plaats van dat we het evangelie aanpassen aan onze praktijk? Mijn antwoord hierop is een volmondig ja! Als de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn en (nog) niet overeenkomt met wat we in de evangeliën en in het boek Handelingen lezen, dan moeten we ons afvragen of we het evangelie wel goed begrijpen en/of we wel het ware evangelie verkondigen. Zolang we onze aangeleerde opvattingen over het evangelie (het geloofssysteem dat we hanteren) niet tot op de bodem durven bevragen, zullen we de volle Waarheid niet vinden en dus ook niet verkondigen.

Een ander probleem dat ik opmerk is dat Van de Kamp (en vele anderen met hem) een sterk onderscheid maakt tussen ziekte die een geestelijke oorzaak zou hebben en ziekte die een natuurlijke oorzaak zou hebben. Hetzelfde dualistische denken zien we terug bij het maken van het onderscheid tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Het natuurlijke zou niet geestelijk zijn en het bovennatuurlijke wel. Dit onderscheid komen we in de Bijbel niet tegen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen natuurlijk en geestelijk, maar daarbij gaat het om zichtbaar en onzichtbaar. Het zichtbare en tastbare is van oorsprong net zo geestelijk als het onzichtbare. Al het zichtbare is een manifestatie van het onzichtbare en daarmee is alles ten diepste geestelijk. Ziekte heeft dan ook altijd een geestelijke oorzaak, die zich in het natuurlijke manifesteert. Ziekte is een gevolg van een verduisterd geestelijk bewustzijn, dat invloed heeft op ons natuurlijke lichaam. In die zin is iedere genezing een geestelijke bevrijding, ook als de ziekte door een (on)natuurlijk proces in het lichaam veroorzaakt lijkt te worden.

De grootste oorzaak van de matige resultaten van de bediening van genezing en bevrijding is dat we de jonge wijn van het koninkrijk nog steeds in oude zakken schenken. De mate waarin het zuurdesem van de wet nog een rol speelt in het denken van de mens is bepalend of er genezing plaatsvindt en zo ja, of de genezing van blijvende aard is. Zolang we te maken hebben met ‘oude zakken’, zullen die op den duur scheuren, waardoor de jonge wijn van het koninkrijk wegloopt en beiden verloren gaan. De oorzaak hiervan kunnen we niet bij de zieken neerleggen, alsof zij verkeerd denken of te weinig geloof hebben. De oorzaak van dit probleem ligt bij degenen die het evangelie verkondigen en degenen die actief zijn in de genezingsbediening. Zij zullen de boodschap van het evangelie die ze verkondigen volledig moeten ontdoen van het zuurdesem van de wet. Op die manier ontdoen zij de grond van stenen en distels, zodat er goede grond ontstaat waarin het zaad van de boodschap vrucht zal dragen. Onder die omstandigheden zal de genezingsbediening floreren en zullen we de kracht (dunamis!) van het evangelie weer werkzaam zien worden zoals we bij Jezus en de eerste apostelen zien. Dan zullen we veel meer genezingen gaan zien, want het is Gods wil dat iedereen tot behoudenis komt en die behoudenis is ook gericht op ons lichaam. Een gezond lichaam dat tot verheerlijking mag gaan komen, dat is de erfenis die God voor een ieder van ons heeft weggelegd.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *