Categorieën
Reformatie

Een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland

We hebben in Nederland en België (Vlaanderen) christelijke kerken en gemeenten nodig die de fundamentele eenheid tussen God en de mens, God en de schepping en mensen onderling verkondigen.

Denken in scheiding is gebaseerd op de kennis van goed en kwaad (oordeel) en dat is het laatste wat we in de huidige – sterk gepolariseerde – samenleving nodig hebben. Jezus verkondigde een boodschap van radicale verbinding met alles en iedereen. “Ik in U, Vader en U in mij, dat ook zij op dezelfde manier één zullen zijn.

Ondanks alles wat er nog mis gaat, mogen we de onderlinge geestelijke eenheid tussen God en de mens, de schepping en als mensen onderling als fundamenteel beschouwen. Dat zorgt voor maximale acceptatie die alle vijandschap wegneemt. Als we als christenen op deze manier Gods onvoorwaardelijke Liefde in woord en daad gaan verkondigen, dan kan het niet anders dan dat dit impact op de samenleving gaat hebben.

Zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” (Handelingen 2:47)

Om dit weer werkelijkheid te zien worden, zullen we als christenen zelf eerst tot “de eenheid van de volmaakte Mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus” (Efeziërs 4:13) moeten komen; ofwel we mogen ons bewust worden van onze eigen Christus-identiteit. Paulus schrijft dat degenen die “in Christus” zijn, niemand meer naar het vlees kennen, zij veroordelen niemand meer, maar zien Christus in alles en iedereen. Voor hen is het oude voorbijgegaan en is alles nieuw geworden. Vanuit dit perspectief gezien, zijn we allen één en zullen we werkelijk geestelijk Licht gaan verspreiden in de donkere wereld om ons heen.

God is Geest en die Geest is de Bron van alles wat is. Er is maar één Bron, er is maar één Geest en die Geest verbindt alles en iedereen met elkaar. Alles komt voort uit die ene geestelijke Bron. Door ons verduisterde denken zijn we deze fundamentele eenheid uit het oog verloren. We zijn verduisterd geraakt in ons bewustzijn. Jezus kwam om onze ogen (ons bewustzijn) te openen voor de waarheid van de fundamentele eenheid die er altijd al is geweest. Niets, maar dan ook niets, kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook onze misstappen als gevolg van ons verduisterde bewustzijn niet! Het evangelie is geen boodschap van een moreel-juridische ruilhandel, waarbij Jezus de straf die wij verdiend hadden voor ons gedragen heeft, om het langs die weg mogelijk te maken dat God zich weer met ons zou verbinden. Dat is een boodschap die gebaseerd is op denken in scheiding, gebaseerd op de kennis van goed en kwaad. Het evangelie is de blijde boodschap van het koninkrijk van God! De verkondiging van het evangelie is bedoeld om onze ogen te openen voor het koninkrijk van God, dat al vanaf de grondlegging der wereld onder ons is. Als we met onze geestelijke ogen de fundamentele eenheid binnen het koninkrijk van God gaan zien, dan zal het ook in de wereld om ons heen vanzelf zichtbaar gaan worden. Als christenen zijn we geroepen om het koninkrijk van God te proclameren, niet om mensen op grond van onze voorwaarden buiten te sluiten van de fundamentele eenheid die er altijd is geweest.

Als Way of Grace zien we het als onze roeping om kerken en gemeenten van deze noodzakelijke verandering bewust te maken, met als doel om tot een nieuwe Reformatie te komen. We hebben geen nieuwe opwekking (rivival) nodig, die komt en na verloop van tijd weer gaat, maar een nieuwe Reformatie, die een diepgaande en blijvende verandering in de kerk en in de samenleving tot gevolg zal hebben.

Mocht je n.a.v. het bovenstaande contact met ons op willen nemen, dan kan dat via deze link. Een financiële bijdrage doen, kan via deze link.
Mocht je op een andere manier (structureel) mee willen werken aan onze missie, neem ook dan alsjeblieft contact met ons. Bij voorbaat dank!

Zegengroet,
Peter en Petra Overduin
info@wayofgrace.nl; 06 – 58 91 99 71

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *