Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het roer in ons denken (onze theologie) moet om

Er bestaat een diepe en volmaakte eenheid tussen God en zijn schepping en tussen mensen onderling. Dat wij ons als mensen deze eenheid doorgaans niet bewust zijn, is een direct gevolg van onze manifestatie in de zichtbare en tastbare wereld. Hierdoor is ons denken en daarmee ook ons bewustzijn verduisterd geraakt. We leven als mensheid vanuit een ‘gevallen’ / verduisterde staat van bewustzijn, waardoor we ons als eenlingen gescheiden van God zijn gaan voelen, met alle nare gevolgen van dien. We missen ons doel. Dit is wat de Bijbel ZONDE noemt. Niets meer en niets minder. Dit is het OER-probleem – en daarmee ook het ENIGE probleem – waar God ons van wil verlossen. Het proberen oplossen van alle andere problemen die door dit oer-probleem zijn veroorzaakt, komt neer op symptoombestrijding. Als christelijke kerk hebben we het evangelie gereduceerd tot een boodschap die de symptomen van het oer-probleem moet oplossen. We mogen het evangelie van Christus weer gaan ontdekken, dat volledig gericht is op het verhelpen van het oer-probleem, ons verduisterde bewustzijn.

Dus nu leef ik met het vertrouwen dat er niets in het universum is dat ons kan scheiden van Gods liefde. Ik ben ervan overtuigd dat zijn liefde zal zegevieren over de dood, de problemen van het leven, gevallen engelen of duistere heersers in de hemel. Er is niets in onze huidige of toekomstige omstandigheden dat zijn liefde kan verzwakken. Er is geen macht boven ons of onder ons, geen macht die ooit in het universum zou kunnen worden gevonden die ons kan afhouden van Gods hartstochtelijke liefde, die ons is geopenbaard door onze Heer Jezus, de gezalfde!” (Romeinen 8:38,39; vertaald vanuit The Passion Translation)

We kunnen het koninkrijk van God alleen gaan waarnemen door de bedekking – die tot het verduisterde bewustzijn heeft geleid – weg te nemen. Dat is verreweg de belangrijkste taak van de christelijke kerk. Die bedekking wordt gevormd door onze manier van denken (onze theologie). Denken vanuit scheiding (dualisme). Denken dat het evangelie draait om de (vermeende) scheiding tussen God en de mens te overbruggen. We mogen onze theologie op de fundamentele eenheid (en niet op de scheiding!) tussen God en de mens gaan baseren. Denken vanuit het koninkrijk van God, waarin alles en iedereen volkomen één is, in plaats van denken vanuit het verduisterde bewustzijn, waar we scheiding tussen God en ons en tussen ons als mensen onderling ervaren.

De oproep waar Jezus zijn bediening op aarde mee begon, was: “Bekeert u, want het koninkrijk van God is onder u”. Het gaat hierbij niet om berouw over onze zonden en ons bekeren van onze foute daden. Het begint allemaal met vernieuwing van denken (metanoia). Het koninkrijk van God is al voor de volle 100% onder ons en zelfs binnen in ons. De bedekking, veroorzaakt door ons denken vanuit scheiding, zorgt ervoor dat we het nog niet bewust zijn en het nog niet kunnen waarnemen. Daarom roept Jezus ons op om ons denken te vernieuwen, overeenkomstig de volle Waarheid die Jezus van Nazareth ons heeft geopenbaard en waar de heilige Geest ons in wil leiden.

Ons diepe verlangen is dat we als christelijke kerk in Nederland hierin voorop gaan lopen. Wij hebben iets geproefd van die fundamentele eenheid van alles wat is. Om die reden hebben we al onze schepen achter ons verbrand om fulltime beschikbaar en dienstbaar te kunnen zijn aan kerken en gemeenten die een omslag in hun denken willen gaan maken en zodoende werkelijk impact in deze wereld gaan hebben. We geloven dat als we het koninkrijk van God zoeken, we ons geen zorgen hoeven te maken om ons levensonderhoud. De arbeider (ook de arbeider in het koninkrijk) is immers zijn loon waard.

De velden zijn wit om te oogsten, maar waar zijn de arbeiders? De christelijke kerk is bij uitstek het ‘orgaan’ dat arbeiders kan uitzenden in deze wereld om daar werkelijk verschil te maken. We geloven dat God ons heeft geroepen om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke omslag in denken binnen de christelijke kerk in Nederland. We wachten echter al geruime tijd op geopende harten en deuren. Het wordt de hoogste tijd dat het gezaaide zaad gaat opkomen en vrucht gaat dragen. Willen we als christelijke kerk werkelijk impact hebben op onze omgeving, dan zal het roer om moeten. Vernieuwing van vormen en een eigentijdse presentatie van een verouderde boodschap is niet genoeg, het gaat om vernieuwing van ons denken, onze theologie.

Maak jij deel uit van het leiderschap binnen een kerk, gemeente of christelijke organisatie? Nodig ons dan uit om onze visie te delen.

Zegengroet,
Peter en Petra Overduin

info@wayofgrace.nl
06-58919971

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen). Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan heel eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *