Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van een nieuwe Reformatie

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
(Genesis 1:1,2)

Is het je wel eens opgevallen dat voordat er ook maar iets op aarde geschapen was, de duisternis er al was? De aarde was vanaf het prilste begin omgeven door duisternis. God heeft zelf de duisternis geschapen. En nee, het gaat hier niet om een satan of duivel als een geestelijke entiteit of om demonen en boze geesten. Er was alleen nog maar sprake van een hemel waar Gods Geest als het ware zweeft en van een aarde die als het ware bedekt is door duisternis. De duisternis behoort tot Gods schepping en vervult daarmee een rol binnen Gods scheppingsplan.

Bij de hemel gaat het om de onzichtbare wereld die net zo dichtbij is als de aarde. We zouden deze onzichtbare wereld het koninkrijk van God kunnen noemen. Bij de aarde gaat het om de zichtbare, stoffelijke, wereld. Na de schepping van de aarde was er sprake van een vormeloze en braakliggende stoffelijke wereld. Vanuit de stoffelijke wereld gezien is de hemel onzichtbaar. De stoffelijke wereld leidt als vanzelf tot een dualistisch bewustzijn. Dit bewustzijnsveld vormt de duisternis, het zogenoemde rijk der duisternis.

Dan spreekt God het Woord: “LICHT!”. Vanuit het koninkrijk van God klinkt een Woord, er gaat een Licht schijnen, het Water gaat stromen en Christus – de enig-geborene van de Vader – komt op aarde. Het koninkrijk van het Licht is een feit. Zodoende is er sprake van een driedeling in de geestelijke wereld. Het koninkrijk van God (de ‘derde hemel’), het koninkrijk van het Licht en het rijk der duisternis. Deze drie ‘hemelen’ vormen met elkaar de zogenoemde hemelse gewesten.

God spreekt het Woord. Vanuit het ontoegankelijke Licht (de Lamp) schijnt het Licht. Vanuit de Bron stroomt Water. Vader stuurt zijn enig-geborene, Christus, naar de aarde. God, Lamp, Bron en Vader, het zijn alle synoniemen van het koninkrijk van God. Vanuit de hemel wordt een ‘actie’ opgezet om het bewustzijnsveld van de duisternis op te heffen en het weer in verbinding te brengen met het koninkrijk van God, waar er sprake is van het bewustzijn dat God alles en in allen is, het zogenoemde Godsbewustzijn. Deze ‘actie’ vanuit de hemel is de kern van het begrip verzoening (katallasso). De letterlijke vertaling van het Griekse ‘katallasso’ is ‘afdalen om iets om te ruilen’. Het verzoeningsproces is door God in gang gezet, toen hij het Christus-Woord “LICHT!” sprak. Hierdoor kwamen de wateren op aarde in beweging. En dat allemaal toen de aarde nog een vormeloze en braakliggende massa was.

De mens was er nog niet! En toch was God al begonnen om in Christus de kosmos met zich te verzoenen. Het scheppingsproces, waarin de mens een cruciale rol zou gaan vervullen, is nog steeds gaande en nadert haar voltooiing.

Hoe hebben we ooit kunnen denken dat de mens de oorzaak van alle problemen op aarde is? Hoe hebben we zo in kunnen zoomen op de redding van de individuele mens, terwijl het God om de hele kosmos gaat?

De oorzaak hiervan ligt in het dualistische goed / kwaad denken, dat een logisch gevolg is van het leven in een fysieke werkelijkheid, in het rijk der duisternis. De ‘val’ in ons bewustzijn is door God zelf in gang gezet en speelt een belangrijke rol in het goddelijke verzoeningsproces van de schepping. De mens is niet de schuldige die door God gestraft zou moeten worden. Jezus van Nazareth was niet de bliksemafleider van Gods toorn over onze zonden. Het bloed van Jezus heeft niet gevloeid voor de vergeving van onze zonden. Het is een theologie die gebaseerd is op het denken in goed en kwaad. En omdat God niet in de dualistische duisternis is gevallen, heeft God geen kennis van goed en kwaad.

God is in Christus de wereld met zich aan het verzoenen, hun hun overtredingen niet toe te rekenen, door het Woord der verzoening in ons te leggen.”
(2 Korintiërs 5:19)

Na bijna tweeduizend jaar kerkgeschiedenis is het de hoogste tijd voor een nieuwe Reformatie. Het ware evangelie van het koninkrijk, dat Jezus tweeduizend jaar geleden heeft verkondigd, zal weer onder de duisternis van het denken in goed en kwaad vandaan moeten komen. De jonge wijn, waarvan Jezus dronk, zal weer geschonken moeten worden. En deze jonge wijn moet in nieuwe zakken, omdat er in de oude zakken nog resten zuurdesem van de oude wijn zitten, die het hele deeg zuur maken.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *