Categorieën
Koninkrijk

Zo kennen wij van nu aan niemand naar het vlees

Het systeem van ‘deze wereld’ (het rijk der duisternis) is gebaseerd op het toepassen van de kennis van goed en kwaad. Hierdoor is de schepping onder de vloek van zonde en dood terechtgekomen. De mens is de enige op aarde die de schepping van deze vloek kan bevrijden. En dat komt door Christus in ons, die de hoop op heerlijkheid is.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.” (Kolossenzen 2:15)

Jezus heeft het wereldse systeem aan het kruis openlijk tentoongesteld, zodat wij zouden weten hoe we onder de vloek van zonde en dood vandaan kunnen komen. De enige weg is: volledige inclusiviteit en onvoorwaardelijke Liefde tonen in plaats van oordelen en veroordelen op basis van de kennis van goed en kwaad.

Wanneer gaan we als christelijke kerken in het algemeen en als christenen individueel het juiste voorbeeld geven? Hoe kunnen we ooit een Lichtend Licht voor de wereld zijn, als we zelfs elkaar de maat blijven nemen?

De oproep van Jezus klinkt nog steeds:
Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is binnen in u.

Laten we bij alles wat we doen, onze hele handel en wandel, het koninkrijk van God als uitgangspunt nemen. Dat doen we door de wereld – in geloof! – vanuit Gods perspectief te gaan bekijken. Christus in alles en iedereen zien, onvoorwaardelijke LIEFDE tonen naar alles en iedereen en mensen die gevangen zitten in de duisternis zonder enige veroordeling helpen om de stap naar het koninkrijk van het Licht te maken. Alleen dan zal het koninkrijk van God op den duur ten volle zichtbaar worden op aarde.

Want het is nu de tijd, dat het oordeel (gericht op herstel) begint bij het huis van God; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn als wij ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God?” (1 Petrus 4:17)

Als we werkelijk ‘in Christus’ zijn en in de Geest wandelen, dan kan het niet anders dan dat het motto van Paulus ook ons motto wordt:

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.” (2 Korintiërs 5:16)

Als wij ons in geloof van de duisternis afkeren en ons (be)keren richting het Licht van Christus, dan zal Christus het willen en werken in ons bewerken (Filippenzen 2:12).

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt.
(1 Timoteüs 6:12)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *