Categorieën
Reformatie

Het rechtvaardige oordeel van God

Oordeel niet naar wat voor ogen is (het vleselijke), maar vel een rechtvaardig oordeel.” (Johannes 7:24)

Bij oordeel (krisis) en oordelen (krino) gaat het vanuit het Grieks gezien om ‘onderscheid maken’ of ‘dingen van elkaar scheiden”. In Bijbelse zin gaat het dan om scheiding maken tussen het vlees (kaf) en de Geest (koren), die in ieder mens onderling strijdvoeren.

Hoe doe je dat, onderscheid maken tussen vlees en Geest? Door in alles en iedereen Christus (de nieuwe mens, de nieuwe schepping) te gaan zien.

Zo kennen wij dan van nu aan NIEMAND naar het vlees.” (2 Korintiërs 5:16).

Bij deze manier van ‘oordelen’ (scheiding maken tussen vlees en Geest) is er sprake van het rechtvaardige oordeel, gebaseerd op het herstelrecht van God. God doet namelijk niet aan strafrecht en rekent dus niet met goed en kwaad! Liefde rekent het kwaad niet toe, maar bedekt alle dingen (1 Korintiërs 13:5,7), met als doel om alles en iedereen tot herstel te brengen. Dat is Gods manier van recht doen!

Het is Gods verlangen om de verdrukten recht te doen, waarbij zowel slachtoffers als daders verdrukten zijn. We gaan immers allemaal gebukt onder de vloek van zonde en dood. Het is Gods verlangen om de eeuwenoude puinhopen van de hele mensheid te herbouwen; om het Licht te laten opgaan in onze duisternis. God wijst ons de weg die dit mogelijk maakt.

Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk (van de wet) wegdoet, het wijzen met de vinger (op misstappen) en het spreken van boosheid (het veroordelen van de misstappen op grond van de wet) nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.” (Jesaja 58:9-12)

De weg naar verlossing loopt hoe dan ook via het kruis, waar we dagelijks onze vleselijke rechtvaardigheidsgevoelens, die gebaseerd zijn op de kennis van goed en kwaad, zullen moeten kruisigen.

Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.

Is dat makkelijk? Nee, dat brengt lijden met zich mee! Maar bedenk wel dat het hier gaat om het lijden van Christus, waarover we ons kunnen en mogen verblijden.

Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus.” (Kolossenzen 1:24).

Door ons vlees te kruisigen, kan de Geest (Christus in ons) tot leven komen. Eenmaal uit de Geest geboren, zullen we als ‘Zonen van God’ openbaar worden en gaan schijnen als lichtende sterren in deze donkere wereld. Dan zullen ook wij in staat zijn om de mensheid met een rechtvaardig oordeel te richten.

Voorwaar, Ik zeg u, zodra gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij, wanneer de Zoon des mensen (de mens als zodanig) op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël (beeld van de mensheid) te richten.” (Matteüs 19:28)

Zullen we afspreken dat we ons oordeel achterwege laten tot het moment dat we Jezus gevolgd zijn in de wedergeboorte en verheugd kunnen instemmen met het rechtvaardige oordeel van God?!

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn, alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.” (Psalmen 94:15)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *