Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden, met daartussen het voorhangsel. Wij zijn dus niet de voorhof! Houdt die gedachte even vast bij het verder lezen.

De buitenwereld zoals wij die waarnemen, inclusief de gedaante van ons fysieke lichaam vormen de voorhof van de tempel. De waarheid die we in onze binnenwereld geloven, projecteren we op onze buitenwereld, die we vervolgens met onze (fysieke) zintuigen waarnemen. Zolang ons bewustzijn verduisterd is, nemen we in onze buitenwereld een verduisterde werkelijkheid waar. Het is een werkelijkheid die zich alleen voordoet bij de afwezigheid van het Licht. Door onze binnenwereld af te blijven stemmen op de verduisterde buitenwereld zitten we gevangen in een vicieuze cirkel. Paulus omschrijft dit als een wandel naar het vlees.

De voorhof bestond uit twee delen, een deel voor de priesters en een deel voor het volk. Zolang we naar het vlees wandelen, door gericht te zijn op wat voor ogen is, maken we onderscheid, waar het niet is. In Christus is er immers geen onderscheid. In de voorhof stonden het offeraltaar, de koperen zee en de wasvaten. Zolang we naar het vlees wandelen, blijven we onszelf als onvolmaakt zien en zullen we ons bezighouden met schuld belijden, offeren (Jezus als zondoffer!), heiliging en reiniging.

Binnen in onze tempel van de Geest bevinden zich het heilige en het heilige der heiligen. Het gaat hier om twee lagen in het onderbewustzijn van de mens, hetgeen we ons bewust kunnen worden door er binnen te gaan. Het heilige staat voor het bewustzijn van Christus, het koninkrijk van het Licht. Hier stond de gouden kandelaar, waarvan de olie van de Geest de lampen brandend houdt en ons bewustzijn verlicht wordt. Verder de tafels met de toonbroden, die een beeld zijn van Gods voorziening voor degenen die als ‘priesters’ dienst doen voor God. En het reukofferaltaar, hetgeen een beeld is van de dankbaarheid, die als een liefelijke reuk opstijgt voor God. We kunnen ons heilige binnengaan zodra de bedekking van het vlees is weggenomen. Dan zien we namelijk in ons eigen heilige de heerlijkheid van de Heer (Christus), als in een spiegel! Zodra we ons bewust zijn geworden wie we in werkelijkheid zijn, zijn we uit de Geest geboren (wedergeboren). Eenmaal het heilige binnengegaan kennen we niemand meer naar het vlees (2 Korintiërs 5:16). We zijn ons dan bewust van het feit dat Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b).

Zodra we – door het vlees te kruisigen – ons heilige zijn binnengegaan en we ons Christus ten volle bewust zijn geworden, begint het proces van verandering van ons gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit leidt uiteindelijk tot het ‘aandoen’ van een hemels/verheerlijkt lichaam, waarmee we ons heilige der heiligen, het koninkrijk van God, kunnen binnengaan. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God namelijk niet beërven, vanwege het ontoegankelijke Licht in het heilige der heiligen. Het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen ‘scheurt’ dan ook pas zodra we een verheerlijkt lichaam hebben ontvangen. Het heilige der heiligen in de tempel van ons lichaam is de plaats van het Godsbewustzijn, waar God alles en in allen is (1 Korintiërs 15:28). Paulus noemt dit de ‘derde hemel’, waar hij tijdens zijn leven even in opgetrokken werd (2 Korintiërs 12:2) en later definitief is binnengegaan.

Het doel van ons leven hier op aarde is om vanuit de voorhof (het rijk van de duisternis, waar we naar het vlees wandelen) binnen te gaan in ons onderbewustzijn (onze binnenkamer). Eerst in ons heilige (het koninkrijk van het Licht), waar we in de Geest wandelen en onvergankelijkheid ‘aandoen’ en uiteindelijk in ons heilige der heiligen (het koninkrijk van God), waar we onsterfelijkheid ‘aandoen’ en eeuwig zullen leven. Dit alles zonder de tweede (fysieke) dood te zien. Dit is de weg van verlossing die Jezus ons heeft geopenbaard en de behoudenis waar Paulus (en anderen) in het nieuwe testament over geschreven hebben.

We zullen weer “mensen van de(ze) weg” moeten worden.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20b)

Klik hier voor een video met meer uitleg over de spiritualiteit van het lichaam.

Verlang jij er naar om deze weg van verlossing te bewandelen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg!

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *