Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het christendom is in beweging

In de achterliggende decennia hebben er wereldwijd op theologisch gebied een aantal verschuivingen voorgedaan. Het gaat daarbij niet om kleine aanpassingen, maar om ingrijpende veranderingen ten opzichte van de westerse ‘Bijbelgetrouwe’ theologie, die eeuwenlang gangbaar is geweest. Met de titel van een boek van Brian McLaren gesproken: er is sprake van een grote spirituele shift. Het christendom is – meer dan ooit – in beweging. We noemen een aantal onderwerpen die deze veranderingen zichtbaar maken en daarbij enkele auteurs die hierover hebben gepubliceerd.

1) Er is steeds meer zicht gekomen op het evangelie van het Koninkrijk, als een boodschap voor in het hier en nu. Bill Johnson; N.T. Wright; Martin Koornstra.

2) Onderwijs waarbij de nadruk ligt op Gods genade (wet versus genade) heeft een enorme vlucht gekend. Joseph Prince; Andrew Wommack; Willem de Vink.

3) De satisfactieleer (penal substitution), ook wel ‘verzoening door voldoening‘ genoemd, ligt onder vuur. Bradley Jersak; Brian Zahnd; Reinier Sonneveld.

4) De preteristische eindtijdvisie wordt door steeds meer christenen omarmt. Het dogma van de fysieke wederkomst van Jezus is niet meer vanzelfsprekend. David Chilton; Don K. Preston; Jonathan Welton; Jeroen Koornstra.

5) De traditionele visie op hemel en hel wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Rob Bell; Julie Ferwerda; Brian McLaren; W. Paul Young; Andre Piet.

6) De invloed van de wetenschap van de kwantumfysica is enorm. Het leert ons dat op kwantumniveau (bewustzijn) alles en iedereen met elkaar verbonden lijkt te zijn. Het mysterie van Christus is groter en omvangrijker dan de historische persoon Jezus van Nazareth. Rob Bell; Kay Fairchild; Richard Rohr.

7) Lichamelijke onsterfelijkheid (immortality) is een thema dat langzaam maar zeker terrein wint. Justin Paul Abraham; Liz Wright; Alec Martin.

Kenmerkend voor deze afzonderlijke bewegingen is dat mensen die binnen deze bewegingen actief zijn vooral gefocust zijn op het kenmerkende van hun ‘eigen’ beweging. Men lijkt nog weinig oog te hebben voor de andere bewegingen die gaande zijn, laat staan voor de samenhang tussen deze bewegingen, die er wel degelijk is.

Naast al deze bewegingen klinkt ook steeds vaker de term deconstruction. Het oude geloofssysteem, dat ooit fier overeind stond, lijkt afgebroken te worden om plaats te maken voor een nieuw geloofshuis. De genoemde vernieuwingsbewegingen vormen met elkaar de contouren van dat nieuwe geloofshuis.

We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat moeten we met al deze nieuwe geluiden? Wat blijft er over van ons ooit zo algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof? Toch is de kans groot dat je door één of meerdere van de bovengenoemde vernieuwingsbewegingen bent getriggerd, waardoor je meer na bent gaan denken over de vraag ‘wat geloof ik nu eigenlijk?’

Als Way of Grace geloven we in een overkoepelende en samenhangende visie waarbij al de puzzelstukjes van de genoemde vernieuwingsbewegingen als een grote puzzel op zijn plek vallen. Om deze overkoepelende visie bekend te maken, houden we geregeld een Inspiratiedag. Een dag vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs. Klik op deze link voor meer informatie over de Way of Grace Inspiratiedag. Je bent van harte welkom!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *