Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Er is een grote spirituele shift gaande

In de achterliggende decennia hebben er wereldwijd op theologisch gebied een aantal verschuivingen voorgedaan. Het gaat daarbij niet om kleine aanpassingen, maar om ingrijpende veranderingen ten opzichte van de westerse ‘Bijbelgetrouwe’ theologie, die eeuwenlang gangbaar is geweest. Met de titel van een boek van Brian McLaren gesproken, er is een grote spirituele shift gaande. Het christendom is – meer dan ooit – in beweging. Ik zal een aantal punten noemen waarin deze shift zichtbaar wordt en daarbij enkele auteurs noemen, die hierover gepubliceerd hebben.

1) Onderwijs waarbij de nadruk ligt op Gods genade heeft een enorme vlucht gekend. Willem de Vink; Andrew Wommack; Joseph Prince.

2) De satisfactieleer (verzoening door voldoening) ligt onder vuur. Reinier Sonneveld; Bradley Jersak; W. Paul Young; Brian Zahnd.

3) De traditionele visie op hemel en hel wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Andre Piet; Rob Bell; Julie Ferwerda; Brian McLaren.

4) Een preteristische eindtijdvisie wordt door steeds meer christenen omarmt. Het dogma van de fysieke wederkomst van Jezus is niet meer vanzelfsprekend. Jeroen Koornstra; David Chilton; Don K. Preston; Jonathan Welton.

5) De invloed van de wetenschap van de kwantumfysica is enorm. Het leert ons dat op kwantumniveau alles en iedereen met elkaar verbonden lijkt te zijn. Het mysterie van Christus is groter en omvangrijker dan de historische persoon Jezus van Nazareth. Rob Bell; Richard Rohr.

6) De verkondiging van het koninkrijk in het hier en nu wordt steeds actueler. Martin Koornstra; Bill Johnson; Tom Wright.

7) Onsterfelijkheid is een thema dat steeds vaker ter sprake komt. Nog geen auteurs bekend bij mij. Tips zijn welkom!

Naast al deze bewegingen klinkt ook steeds vaker de term ‘deconstruction’. Het oude geloofssysteem, dat ooit fier overeind stond, lijkt afgebroken te worden om plaats te maken voor een nieuw geloofshuis.

Kenmerkend voor deze bewegingen is dat de meeste behoorlijk op zichzelf staan. Men focust zich vooral op het kenmerkende van de ‘eigen’ beweging, waarbij men minder oog heeft voor de andere bewegingen, die gaande zijn.

We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat moeten we met al deze nieuwe geluiden? Wat blijft er over van ons ooit zo algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof? Toch kan het zijn dat je door één of meerdere onderwerpen bent getriggerd en na bent gaan denken over de vraag ‘wat geloof ik nu eigenlijk?’

Als Way of Grace geloven we in een overkoepelende en samenhangende visie waarin al deze verschuivingen op zijn plek vallen. Op de maandelijkse Way of Grace Inspiratiedagen komt deze visie uitgebreid aan de orde en is er alle ruimte om daar kennis van te nemen en vragen over te stellen.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.