Categorieën
Reformatie

Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond – deel 2

Mocht je deel 1 van deze blog nog niet gelezen hebben, lees deze dan eerst.

In deel 1 van deze blog heb ik laten zien dat het oude verbond een schaduwbeeld is van een wandel naar het vlees, identificatie met de oude mens. De wet van Mozes was nodig om het vlees te beteugelen. Overtredingen konden worden vergeven door zondoffers.

Jezus offerde zichzelf op als offer van het nieuwe(!) verbond, om daarmee een einde te maken aan al die zinloze dieroffers. We lezen in het oude testament al het volgende:

Brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist” (Psalmen 40:6);

Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen.” (Jesaja 1:11);

Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat ik hun geboden heb, is dit: ‘Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.’ Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet gehoorzaamd.“(Jeremia 7:22-24);

al uw brandoffers, Ik schep er geen behagen in” (Amos 5:21) en

Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer”. (Hosea 6:6)

Is het toeval dat er onder het oude verbond geen lammetjes werden geofferd als ZOND(e)offer! Het waren allemaal geiten, bokken en stieren, die voor de zondoffers werden geslacht (zie Hebreeën 9:12,13,19 en 10:4).

Bij Jezus die als het lam van God werd geslacht, gaat het niet om een verwijzing naar de zondoffers onder het oude verbond. Jezus wordt dan ook de hogepriester van een beter verbond genoemd, het nieuwe verbond! Dat Jezus het lam van God werd genoemd, is een verwijzing naar de uittocht uit Egypte. Daar werd het bloed van een lammetje aan de deurposten gesmeerd en dat luidde de bevrijding uit Egypte in, waar men bij de vleespotten zat. Egypte verwijst dan ook naar het leven vanuit het vlees, de oude mens, waardoor we onder de vloek van zonde en dood terecht zijn gekomen. Alleen degenen die het bloed van het lammetje aan de deurposten hadden gesmeerd, werden ontzien door de engel van de dood en werden uiteindelijk bevrijd! Zodra je bevrijd bent van het vlees zijn er geen zondoffers meer nodig!

Waar men bevrijdt is van dat alles (de zonde), daar is geen offer voor de vergeving van zonden meer nodig.” (Hebreeën 10:18; de juiste vertaling).

Jezus liet zich kruisigen om daarmee te laten zien dat we het vlees / de oude mens moeten kruisigen en dat God niet rekent met het vlees van de mens! En aangezien het lam van God vanaf de grondlegging der wereld geslacht is (Openbaring 13:8), heeft God nooit met het vlees van de mens gerekend! God had zelfs onder het oude verbond al geen behagen in de offers die het Hebreeën-volk bracht! Ze waren alleen nodig voor hun eigen gemoedsrust. Het godsbeeld van de joden onder het oude verbond was een gevolg van hun eigen handel en wandel. De meeste christenen hebben een godsbeeld dat overeenkomst met dat van de joden onder het oude verbond. De oorzaak hiervan is dat in veel kerken de boodschap van vergeving van zonden als het evangelie wordt verkondigd in plaats van het evangelie van het koninkrijk, bevrijding uit het rijk der duisternis en binnengaan in het koninkrijk van het Licht.

Paulus sprak bij het avondmaal over de beker van het nieuwe verbond. Het offer dat Jezus met de kruisiging van zijn lichaam vrijwillig bracht, heeft niets van doen met de zondoffers die onder het oude verbond werden gebracht. Jezus’ offer was niet het laatste en ultieme zondoffer van het oude verbond. Hij was het enige offer van het nieuwe verbond. Jezus liet zich niet kruisigen voor de vergeving van zonden, maar om de mensheid te bevrijden van de zonde!

Omdat de meeste christenen leven met een oude-verbonds-mentaliteit en de werkelijke boodschap van de kruisdood van Jezus daarmee in de vergetelheid is geraakt, blijft men naar het vlees wandelen. En zolang je leeft in de veronderstelling dat de oude mens je ware zelf vormt, identificeer je je als vanzelf met het lichaam der zonde. Dit vormt de bedekking, waardoor we ons ware Zelf (Christus in ons) niet zien en niet bewust kunnen worden. We leven dan alsof we onder het oude verbond zijn, terwijl Jezus ons heeft laten zien dat het oude verbond tot de dood leidt. De letter van de wet brengt dood en de Geest (Christus in ons) maakt levend. (2 Korintiërs 3:6)

Jezus werd in zijn tijd alleen aangevallen door de religieuze leiders. Zij wilden vasthouden aan het oude verbond en de offerdienst; aan een godsbeeld dat meer over henzelf vertelde, dan over wie God werkelijk is. De heidenen hadden geen moeite met Jezus. De ware boodschap van het kruis, het evangelie van Christus, werd met open armen ontvangen. Jezus is niet een struikelblok voor de wereld, mits we het evangelie van Christus verkondigen. Jezus is het struikelblok voor christenen, die vast willen houden aan de boodschap van vergeving van zonden. De wereld zit niet te wachten op een boodschap van een God die als Vader zijn zoon laat kruisigen, omdat alleen op deze manier de zonden van de mensheid vergeven zouden kunnen worden. De schepping zucht en wacht nog steeds met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen Gods (m/v). Zodra we de ware boodschap van het kruis gaan ontdekken, zal dat moment dichterbij komen.

Het evangelie van Christus is kinderlijk eenvoudig, zo eenvoudig dat we het over hoofd zien en het laten roven door religieuze gedachten. De huidige wereld kan alleen nog worden gered als we het vlees voor dood gaan houden, we onszelf als Christus gaan zien en we vanuit de eenheid in Christus op zullen gaan staan als Zonen van God.

Meer lezen over de bedekking van het oude verbond? Klik dan hier.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *