Welkom

Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij!

Way of Grace gelooft dat de finale doorbraak van het koninkrijk van God dichterbij is dan ooit. Om werkelijk iets van het koninkrijk van God op aarde te gaan zien, zullen we – net als Jezus van Nazareth 2000 jaar geleden – weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken. De beste wijn is immers voor het laatst bewaard!

We zullen het evangelie van het koninkrijk weer moeten herontdekken. We zullen als mens weer werkelijk uit de Geest geboren moeten worden, zodat we als het Licht van de wereld Christus present zullen gaan stellen. Pas dan zullen mensen vanuit het rijk der duisternis getrokken worden naar het koninkrijk van het Licht, het koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Naast het weer gaan schenken van de jonge wijn in nieuwe zakken wil Way of Grace een beweging in Nederland op gang brengen van kerken en gemeenten die naast hun zondagse samenkomsten gaan investeren in kleine gemeenschappen waar de kracht van Gods Geest maximaal werkzaam zal zijn. Kleine groepen in wijken, buurten en straten, zodat we als christelijke kerk en als gelovigen meer zichtbaar zullen zijn in de samenleving en dichter bij de mensen in nood komen.

Deelt u het verlangen om de missie van Jezus weer op te pakken, een doorbraak van het koninkrijk van God op aarde? Verlangt u ernaar om daar als christelijke kerk aan mee te werken? Ziet u de noodzaak in van een grondige herbezinning met als doel om terug te keren naar de blijde boodschap zoals Jezus van Nazareth deze heeft verkondigd? Bent u bereid om daar heilige (theologische) huisjes voor neer te halen?

Als uw antwoord op deze vragen een volmondig JA is, neem dan contact met ons op! We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. We staan voor u klaar!

Klik hier voor onze Visie en Missie.