Categorieën
Koninkrijk

De blijde boodschap van het koninkrijk van God

De eindtijd waar de Bijbel over spreekt ging over de laatste dagen van het oude verbond. In 70AD is Jeruzalem verwoest en de tempel van het oude verbond met de grond gelijk gemaakt. Er bleef geen steen op de andere steen, zoals Jezus had voorzegd (Matteüs 24:2). En daarmee is het oude verbond tot een einde gekomen.

Jezus had ook voorzegd dat de generatie die destijds leefde, al deze dingen (die Jezus in Matteüs 24 vertelde) mee zou gaan maken.

De geschiedenis van het volk der Hebreeën vanaf de wetgeving op de Sinaï tot 70AD is in hoofdlijnen een blauwdruk voor de geschiedenis van de gehele mensheid. Er zijn dan ook op hoofdlijnen overeenkomsten te zien. Eén van die overeenkomsten is dat er opnieuw een eindtijd zal komen. Er zal dus opnieuw een generatie komen, waarvan gezegd kan worden dat zij het einde van de huidige wereld mee gaan maken.

Het is niet de bedoeling om Matteüs 24 en het boek Openbaring naast onze tijde te gaan leggen en allerlei verbanden te gaan leggen. Zolang we dat doen, vervallen we al snel in het doemscenario waarbij een klein deel van de mensheid gered zal worden en de rest verloren zal gaan. Dat is geen blijde boodschap en dat gaat dus ook niet gebeuren!

De eindtijd, waarvan ik geloof dat we daarin leven, zal een compleet ander verloop hebben dan de eindtijd van het oude verbond. In de eindtijd, waarover de Bijbel spreekt, werd gans Israël gered (zie Romeinen 11:26). Dat waren de uitverkorenen uit die periode van de geschiedenis. Als deze geschiedenis een blauwdruk van de gehele mensheid is, dan zal dus ook de gehele mensheid worden gered / verlost.

Een belangrijk verschil met de eindtijd waarover de Bijbel spreekt, heeft te maken met de tempel. Onder het oude verbond was de tempel met handen gemaakt. De tempel met de offerdienst was het hart van het oude verbond. Als schaduw moest deze tempel eraan. Zij kon niet langer dienst doen. Zodoende moest deze tempel met de grond gelijk gemaakt worden. Onder het nieuwe verbond is er sprake van een nieuwe tempel. Onze lichamen zijn een tempel van de heilige Geest. De mensheid is het lichaam van Christus. Zij zal niet worden verwoest, maar volledig in ere worden hersteld!

Het Licht van Christus zal overwinnen. Alle duisternis die we nu nog waarnemen zal in de jaren die voor ons liggen aan het Licht gaan komen en volledig verdreven worden. Uiteindelijk zal iedere knie zich buigen voor Christus, Gods Geest, de Koning van het koninkrijk van God en dan zal het hemelse Jeruzalem neerdalen op aarde.

Soli Deo Gloria!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *