Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar is God(s Geest) gebleven?

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.” (1 Korintiërs 12:7)

Hoewel ik geloof dat de Geest van God ook buiten de kerkmuren werkt, beperk ik mij in deze blog tot de christelijke kerk in Nederland.

Waarin onderscheiden wij ons als christenen in de huidige wereld? Hoe komt het ‘Gij geheel anders‘ tot uiting? Of moeten we constateren dat de kerk een afspiegeling is geworden van de samenleving, met als enige verschil dat wij ons nog verbonden weten met de Bijbel en een nostalgisch geloof dat daarop gebaseerd is?

Waar is de Geest van God gebleven in ons persoonlijke leven en in het leven van de gemeente? Waar zijn de mensen die met Wijsheid en Kennis spreken en de juiste richting wijzen in de huidige verwarrende tijd? Waar zijn de mensen die werkelijk de gave van genezingen, de werkingen van krachten en betrouwbare profetie in praktijk brengen? Waar zijn de mensen die de ‘geesten’ kunnen onderscheiden en de vertolking van de door elkaar heen klinkende ’talen’ in de samenleving in praktijk brengen?

We hebben als mensheid dringend behoefte aan ‘Gods stem’, waarvan we zouden mogen verwachten dat deze door christelijke kerken en gemeenten heen zou klinken. De christelijke kerk, positieve lokale uitzonderingen daargelaten, is momenteel echter de grote afwezige in de samenleving, druk met van alles en nog wat, maar niet met de verkondiging van de blijde boodschap van hoop en verwachting, het koninkrijk van God op aarde, waar de zuchtende kosmos met reikhalzend verlangen op wacht.

Begrijp me goed, het bovenstaande is zeker niet bedoeld als veroordeling of verwijt richting kerken en christenen, maar een constatering die ik met pijn in mijn hart ook bij mijzelf heb moeten waarnemen.

De oorzaak?
Het geloof is vooral een zaak van het hoofd geworden. Hierdoor zijn we ons de geestelijke wereld nauwelijks meer bewust. Zodra we ons teveel gaan richten op menselijke dogma’s die gebaseerd zijn op het denken in goed en kwaad, belanden we in ons hoofd en kan het water van de Geest niet meer uit ons binnenste stromen. De negatieve energie die we door ons vleselijke denken opwekken, belemmert het stromen van de levensenergie van God door ons heen.

We zullen moeten terugkeren naar onze eerste liefde. Het moment dat we in lichterlaaie stonden door de Geest van God die we door ons hele lijf heen voelden. Ik ken heel wat mensen die deze ervaring hebben gehad, maar die door het ‘kerkelijke’ systeem (dat we in alle kerken en gemeenten tegenkomen) hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt en nu genoegen nemen met het kleine beetje dat we van God nog menen te zien en waarmee we ons proberen op de been te houden.

De huidige periode van droogte heeft maar één doel en dat is dat we (weer terug) gaan verlangen naar het levende Water, dat zich in een ieder van ons bevindt. De sluizen van de hemel (ons onderbewustzijn), zullen geopend worden, zodra we onze focus gaan verleggen van brein naar bewustzijn. Als we ons het mysterie ‘Christus in ons’ bewust worden, zal het Water uit ons binnenste gaan stromen en zullen de gaven en de vrucht van de Geest tevoorschijn komen als nooit tevoren. Christus in ons is onze enige hoop op heerlijkheid!

We hebben als christelijke kerk een nieuwe Reformatie nodig. Een Reformatie van hoofd naar hart, van brein naar bewustzijn. Het Licht van Christus moet onder de korenmaat vandaan gehaald worden en weer op de kandelaar geplaatst worden. Alleen dan zal het Licht de duisternis op aarde gaan verdrijven en kan Gods scheppingsplan, het koninkrijk van God op aarde, tot voltooiing gaan komen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Hoewel we het ons niet bewust zijn, is de ganse aarde al vanaf de grondlegging der wereld bedekt met de heerlijkheid van de Heer. We creëren met onze gedachten vanuit het brein onze eigen werkelijkheid die als een donkere deken over de heerlijkheid van de Heer ligt. We wandelen naar het vlees in plaats van in de Geest. Hierdoor nemen we de werkelijkheid – met onze fysieke zintuigen als input voor het brein – als dualistisch waar, terwijl vanuit de Geest gezien er geen dualiteit bestaat. God is alles en in allen, maar zolang ons bewustzijn verduisterd is, zien we het niet, zijn we het ons niet bewust, met alle gevolgen van dien.

Zodra de bedekking wordt weggenomen, gaan we als in een spiegel (waarin we onszelf zien!) de heerlijkheid van de Heer zien. Hierdoor zal ons fysieke gedaante veranderen naar het beeld dat we in ons eigen heilige der heiligen waarnemen, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Geest, Christus, die in ons woont (naar 2 Korintiërs 3:18). Het Licht van Christus zal vanuit ons onderbewustzijn door moeten dringen in ons verduisterde bewustzijn. Allereerst zullen we ons Christus bewust moeten worden, zodat Christus alles en in allen voor ons wordt (Kolossenzen 3:11b). In deze staat van bewustzijn zijn we ons het lichaam van vlees en bloed nog bewust. We wandelen dan echter niet meer naar het vlees (de staat van het verduisterde bewustzijn), maar in de Geest (de staat van het Christusbewustzijn).

Als we nog verder doordringen in ons onderbewustzijn, zal het bewustzijn van ons fysieke lichaam van vlees en bloed worden opgeheven. Jezus en Paulus kregen hier destijds een voorproefje van. Jezus op de berg der verheerlijking en Paulus toen hij een moment opgetrokken werd in de zogenoemde derde hemel. Later zijn beiden en velen uit die tijd met hen blijvend tot deze staat van Godsbewustzijn gekomen. Jezus met zijn ‘Hemelvaart’ als ‘eersteling’ en Paulus en de anderen rond het jaar 70AD. In deze staat van bewustzijn zal God alles en in allen voor ons zijn (1 Korintiërs 15:28). Alle tranen uit het verleden zullen dan van onze ogen zijn gewist, we zijn het ons niet meer bewust. Ook wij mogen en kunnen deze weg in het hier en nu volgen. De weg die loopt vanuit het rijk der duisternis (ons verduisterde bewustzijn) via het koninkrijk van het Licht (Christusbewustzijn) naar het koninkrijk van God (Godsbewustzijn).

De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog troebel is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!” (Matteüs 6:22,23)

Jezus van Nazareth heeft onze ogen (ons bewustzijn) voor deze weg willen openen, zodat we bevrijd zouden worden uit onze gevangenis en heengezonden zouden worden in vrijheid (Lukas 4:18,19). Dit is met recht een boodschap van hoop en verwachting! Hoeveel mensen gaan er momenteel niet gebukt onder de moeite en lasten van het leven of door de pijn en verdriet dat ze in het verleden hebben meegemaakt?

Ook vandaag de dag kan ons bewustzijn verlicht worden door het Licht van Christus, dat als het ware bedekt wordt door de zichtbare en tastbare werkelijkheid, zoals wij die met onze natuurlijke ogen waarnemen. Ons oog is verduisterd. Zolang we vanuit ons hoofd leven en geloven, wandelen we naar het vlees en zullen we gevangen blijven in de duisternis. Zodra we het Licht van Christus ons verduisterde bewustzijn laten verlichten, gaan we in de Geest wandelen en zullen de gaven en de vrucht van de Geest weer zichtbaar worden in ons persoonlijke leven en door de christelijke kerk heen.

“Er zei Licht!”

Voel jij je aangesproken door deze blog en zou je er over door willen praten? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *