Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn in nieuwe zakken leidt tot onsterfelijkheid

Door de val in ons bewustzijn treedt de zogenoemde ‘geestelijke dood’ (de eerste dood) in. Door deze val komen we terecht onder de vloek van zonde en dood, hetgeen zich vertaald in vergankelijkheid en sterfelijkheid. Zolang we in deze staat van bewustzijn leven, zal de zonde uiteindelijk het bijbehorende loon uitbetalen, de lichamelijke dood (de tweede dood).

Het is echter mogelijk om het geestelijke zaad – dat zich in ieder mens bevindt, maar dat door de val in bewustzijn ‘gestorven’ is – te laten ontkiemen en tot Leven te laten komen (de eerste opstanding; wedergeboorte). Over degenen die deel hebben aan deze eerste opstanding zal de tweede dood (de lichamelijke dood) geen macht meer hebben (Openbaring 20:6).

De Geest die in hen woont en tot (de eerste) opstanding is gekomen, zal het sterfelijke verslinden (Romeinen 8:11; 2 Korintiërs 5:4). Hun lichamen zullen veranderen en gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van de Heer (de tweede opstanding; verheerlijking; Filippenzen 3:21).

Zodra Christus in ons tot opstanding komt, zullen we met hem overwinnen. De vloek van zonde en dood zal van zijn kracht worden beroofd, waardoor de zonde haar bijbehorende loon (de lichamelijk dood) niet meer zal kunnen uitbetalen.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de verheerlijking (de tweede opstanding) niet in het hier en nu zou kunnen plaatsvinden. Jezus heeft ons de weg naar volledige verlossing geopenbaard. Hij heeft de machten en krachten openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Hij heeft de lichamelijke dood overwonnen en is opgenomen in heerlijkheid. Hij heeft als mens van vlees en bloed de weg van verlossing volledig bewandeld. Deze weg kan dan ook door iedereen bewandeld worden. Wij kunnen vanuit ons fysieke bestaan in het hier en nu de weg achter Jezus, die leidt tot in het koninkrijk van God, aan gaan.

Deze weg loopt vanuit de voorhof van de tempel van ons lichaam, via het heilige in onze tempel, waar we binnengaan door de eerste opstanding, naar het heilige der heiligen, waar we binnengaan door de tweede opstanding.

Het koninkrijk van God bevindt zich in het heilige der heiligen van onze tempel. We kunnen hier met ons fysieke lichaam van vlees en bloed niet binnengaan. De intensiteit van het Licht is voor ons fysieke lichaam ontoegankelijk. We zouden levend verbranden. Om die reden wordt God een verterend vuur genoemd. Het gaat hierbij niet om goed en kwaad en onze zondigheid, maar om onze staat van bewustzijn. Het binnengaan in het heilige der heiligen gaat daarom altijd gepaard met de transformatie van ons lichaam in een verheerlijkt / hemels lichaam. Daardoor zal het vergankelijke onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke onsterfelijkheid (1 Korintiërs 15:53-57).

De Geest in ons, is ons als onderpand gegeven voor deze erfenis, de verheerlijking van ons lichaam van vlees en bloed. Het sterfelijke zal verslonden worden door het Leven dat binnen in ons is. Ons lichaam van vlees en bloed zal veranderen (metamorfose) van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een opgaande lijn, door de opstandingskracht van Christus die zich in ons bevindt. We zullen niet van heerlijkheid, via de lichamelijke dood, naar heerlijkheid gaan. De verlossing waarover we in het nieuwe testament lezen, omvat Geest, ziel én lichaam!

Dit is de blijde boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken. Zolang we de jonge wijn van het koninkrijk van God in oude zakken schenken, zullen de zakken alsnog scheuren en de wijn weglopen. We kunnen lichamelijke genezing hebben ontvangen, bevrijd zijn van allerlei narigheid en goddelijke voorziening voor ons lichaam hebben genoten, zolang ons lichaam van vlees en bloed de tweede dood zal ondergaan, is het allemaal voor niets geweest. De zak scheurt en de jonge wijn loopt weg. Het evangelie van de jonge wijn in nieuwe zakken is een kracht tot behoudenis voor een ieder die het gelooft. Het is de kracht die ons naar Geest, ziel en lichaam verlost van de vloek van zonde en dood.

Wie mij gelooft, zal in der eeuwigheid niet meer sterven. Gelooft gij dat?

Meer lezen over de boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken?
Meer lezen over onsterfelijkheid?

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *