Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Ben jij een geadopteerd of een bloedeigen kind van God?

Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen.” (Efeziërs 1:5; NBG’51)

Het Griekse woord voor ‘als zoon worden aangenomen’ is ‘huiothesia’. Dit woord kan op twee manieren worden uitgelegd. De eerste manier is die van ‘adoptie’. Dit is de manier waarop de meeste christenen het zien. Eerst waren we kinderen van iemand anders, vaak wordt dan aan de duivel gedacht, maar God heeft ons gelukkig geadopteerd als zijn zonen en dochters. Eigenlijk komt het er bij deze uitleg op neer dat we bedoeld waren als zonen van God (m/v), maar dat we door de erfzonde volwaardige kinderen van de vijand zijn geworden. Er wordt zelfs gesproken van een zondige natuur. Maar goddank, God heeft het hier niet bij laten zitten en heeft de mogelijkheid geschapen dat we door hem geadopteerd kunnen worden tot aangenomen kinderen. Dit hangt dan wel af van onze keuze, want hij heeft ons immers de macht gegeven kinderen Gods te worden (Johannes 1:12). Hoe mooi dit beeld ook mag lijken, uiteindelijk zijn we maar geadopteerde (aangenomen) kinderen en dus geen bloedeigen kinderen van God, zoals God het zich had voorgenomen.

Deze voorstelling van zaken doet geen recht aan Gods onvoorwaardelijke liefde en genade. Ieder mens is door God geschapen en daarmee een zoon of dochter van God! Niets of niemand kan daar verandering in aanbrengen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat betekent dat we niet als zonen en dochters van God te hoeven worden geadopteerd (aangenomen). Nee, we zijn dat altijd al geweest en dit geldt voor iedereen! Of men zich daar nu wel of niet van bewust is, doet niet ter zake!

Wat wordt er dan bedoeld met het Griekse woord ‘huiothesia’? Daarmee kom ik op de tweede manier waarop dit woord uitgelegd kan worden. Letterlijk vanuit het Grieks mogen we het ook vertalen met ‘bekendmaken als zoon van God’ of ‘bewust worden als zoon van God’. Het gaat om het vaststellen van een feit dat al zo was, maar nu bekend mag worden. Deze uitleg ligt veel meer in de lijn van het joodse denken in die tijd. Het houdt namelijk verband met de bar-mitswa (en de bat-mitswa voor meisjes), waarbij de joodse jongetjes (en meisjes) werden voorgesteld als ‘zoon van de wet’ (of ‘dochter van de wet’). Veranderde hun identiteit bij deze ceremonie of kregen ze andere ouders? Nee! Ze hielden dezelfde ouders en dezelfde identiteit, alleen werden ze vanaf dat moment verantwoordelijk gehouden voor hun daden.

Als zoon van God te worden aangenomen, betekent dat we ons bewust worden van wie wij werkelijk zijn, bloedeigen kinderen van de Vader. God wil niets liever dan dat wij als zijn zonen en dochters openbaar worden en vanuit die hoedanigheid zelf keuzes gaan maken. Daarmee laten we namelijk zien dat de opvoeding die we hebben genoten van onze Vader, geslaagd is en we op eigen benen kunnen staan.

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:16)

Was God daarvoor niet onze Vader? Hadden wij daarvoor een andere identiteit? Waren we daarvoor kinderen van de duivel? Nee, nee en nee! Het dogma van de erfzonde dat ons leert dat we met een zondige natuur zouden zijn geboren, is een menselijk bedenksel gebaseerd op de kennis van goed en kwaad, dat in de loop der eeuwen heel veel ellende heeft veroorzaakt. Hoeveel mensen lopen er niet rond met gevoelens van minderwaardigheid en zich niet geliefd weten en andere identiteitsproblemen? En dat terwijl het bloed van God al vanaf ons prilste begin door onze aderen stroomt.

Het diepste probleem van de mens is zijn/haar identiteitsprobleem. Dat wordt niet opgelost door te geloven dat onze identiteit ‘in Christus’ ligt. Want ook die gedachte is gebaseerd op het beeld van adoptie. Alsof er ooit een moment zou zijn geweest dat we een andere identiteit buiten Christus gehad hebben. Ieder mens heeft van nature de Christus-identiteit! Het is de bedoeling dat we ons dat bewust gaan worden! Dat we aan de wereld bekendgemaakt worden als Christussen! Dat is het moment waarop we ‘in Christus’ zijn. Dit is de boodschap die Paulus verkondigde.

Hij heeft ons voorbestemd om ons als Christussen bekend te maken aan de wereld.” (Efeziërs 1:5; MYVERSION)

Wil jij jouw Christus-identiteit bewust worden? Bezoek dan de Way of Grace Inspiratiedag.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van dit bericht op social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *