Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar blijft de langverwachte doorbraak van Gods koninkrijk?

In Nederland zijn er tientallen bedieningen en honderden kerken en gemeenten, die een sterke focus hebben op het koninkrijk van God. Het geloof dat God zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar wil maken is in de achterliggende decennia enorm toegenomen. Dat zien wij als hoopgevend!

Toch lijkt er bij al deze kerken en bedieningen – ondanks het geloof in het koninkrijk en alle inspanningen om het koninkrijk zichtbaar te maken – een rem op te zitten, waardoor de langverwachte doorbraak maar niet komt. Al meer dan 25 jaar horen we dat het koninkrijk van God op doorbreken staat. Natuurlijk komen we elke dag een stukje dichterbij, maar de daadwerkelijke doorbraak laat nog steeds op zich wachten.

Er is blijkbaar sprake van een blinde vlek, waardoor de volle kracht (dynamiet!) van het koninkrijk (nog) niet zichtbaar wordt. Die blinde vlek wordt wat ons betreft veroorzaakt door de jonge wijn (de boodschap van het koninkrijk) in oude zakken te schenken. Hierdoor vindt er vermenging plaats van de boodschap van het koninkrijk met de bediening van de wet, die gericht is op de oude mens (het vlees). Denk niet te snel dat dit voor jouw kerk of bediening niet aan de orde is. Het zuurdesem van de wet zit – met name in Nederland, vanwege onze calvinistische wortels – heel diep. Willen we het koninkrijk van God in al zijn glorie en kracht zichtbaar zien worden, niet alleen onder christenen, maar in de hele samenleving, dan zullen we de jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken.

Onderga een metamorfose door de vernieuwing van uw denken.” (Romeinen 12:2)

De oude zakken vervangen voor nieuwe zakken doen we door ons denken (onze mindset) radicaal te vernieuwen van vleselijk – naar geestelijk denken; van een mind of flesh naar de mind of Christ. Ieder restje zuurdesem van de wet (in de oude zakken) zorgt er namelijk voor dat de (oude) zakken op den duur scheuren en de jonge wijn van het koninkrijk wegloopt, waardoor beiden verloren gaan. De jonge wijn in nieuwe zakken schenken doen we door het koninkrijk van God als ons uitgangspunt te nemen voor de realiteit in het hier en nu. Dat wil zeggen dat we niemand meer naar het vlees kennen en dat alles voor ons nieuw is geworden (2 Korintiërs 5:16,17); Christus in alles en in iedereen gaan zien (Kolossenzen 3:11). Geen enkele veroordeling meer. Dit is het oordeel (krisis = scheiding maken) dat op het punt staat om voltrokken te worden; het maken van een radicale scheiding tussen vlees en Geest.

Het oordeel (krisis) begint bij het huis van God. Als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn, als WIJ (de christelijke kerk) niet gehoorzaam zijn aan het evangelie van God?” (1 Petrus 4:17)

Als Way of Grace geloven we dat dit het ontbrekende puzzelstukje is dat nodig is om het koninkrijk van God ten volle zichtbaar te laten worden in ons hele land. Het is ons verlangen om samen met kerken en bedieningen in Nederland de puzzel van Gods koninkrijk compleet te maken.

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” (Efeziërs 3:17-19)

Heb jij de indruk dat de jonge wijn van het koninkrijk als gevolg van oude zakken wegloopt en wil je de jonge wijn in nieuwe zakken gaan schenken? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *