Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De bediening der verzoening – deel 2

Een boodschap gericht aan predikanten, voorgangers en allen die zich geroepen weten tot de bediening der verzoening en kritisch naar zichzelf en de christelijke kerk in Nederland durven kijken.

In het tweede deel van deze blog over de bediening der verzoening zullen we aan de hand van 2 Korintiërs 5:16-18 laten zien hoe we de ‘verzoening door Christus’ volgens Paulus zouden moeten toedienen.

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.” (16a)

Paulus kent niemand meer naar het vlees. De bediening van de wet (het oude verbond) is gericht op het vlees (de oude mens). Zodra we de bediening van de wet achterwege laten, richten we ons niet meer op het vlees en zodra we het vlees buiten beschouwing laten, blijft de Geest (Christus in ons) over. Paulus ziet dus Christus in iedereen! (zie ook Kolossenzen 3:11b). Dat mag ons uitgangspunt zijn voor de bediening der verzoening! Zolang we mensen met de wet in onze handen beoordelen naar het vlees komt de focus op het vlees te liggen in plaats van op Christus in hen. Het vlees vormt dan een bedekking, waardoor we Christus inactief (katargeo) maken.

Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.” (16b)

Als we de Christus al op een exclusieve manier vereenzelvigd hebben met de menselijke verschijning van Jezus van Nazareth, nu doen we dat niet meer! Christus is in alle mensen! Dat gaan we zien als we mensen niet meer naar het vlees beoordelen.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuwe geworden.” (17)

We zijn ‘in Christus’ als we Christus in alles en iedereen zien. Voor hen die ‘in Christus’ zijn en dus niemand meer naar het vlees kennen, is alles nieuw geworden. Als we niemand meer naar het vlees kennen, dan is voor iedereen het oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen. Iemand die in het Licht wandelt, kan de duisternis bij anderen niet waarnemen. Het ‘oude’ (het vleselijke) is voorbijgegaan, het ‘nieuwe’ (Christus in alles en allen) is gekomen.

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft.” (18a)

Paulus zuigt dit niet uit zijn duim. Nee, dit alles, wat we net gelezen hebben, is uit God! Hoewel we naar het vlees zijn gaan wandelen, in Christus zijn we altijd een nieuwe schepping gebleven! En dat geldt voor iedereen! Dat zien we alleen als we werkelijk ‘in Christus’ zijn. Vanuit God gezien is er nooit een scheiding tussen God en de mens geweest. Christus, het Licht der wereld, is de eerstgeborene van de ganse schepping (Genesis 1:3; Kolossenzen 1:15). Christus is het Licht dat komende in de wereld alle mensen verlicht (Johannes 1:9). Het vlees is een bedekking gaan vormen, waardoor ‘Christus in ons’ een geheimenis, een mysterie, is geworden. ‘Christus in ons’ is van alle eeuwen en alle geslachten een (verborgen) feit geweest (Kolossenzen 1:26,27). Jezus van Nazareth heeft ons dit geheimenis geopenbaard. Helaas is het geopenbaarde geheimenis al vroeg in de kerkgeschiedenis onder een dikke laag van dogma’s en theologie weer verborgen geraakt.

en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.” (18b)

Nu deze blijde boodschap van ‘Christus in ons’ onder het vlees vandaan aan het komen is, kan zij weer aan iedereen verkondigt gaan worden. We kunnen de ware bediening der verzoening weer oppakken.

Hoe?

  1. Door de bediening van de wet achterwege te laten; mensen leren niet meer van de boom van kennis van goed en kwaad te eten.
  2. Door niemand meer naar het vlees te kennen.
  3. Door iedereen als Christus (gezalfden des Heren) te zien.
  4. Door mensen te wijzen op wie ze van nature zijn (Gods evenbeeld en gelijkenis)!
  5. Door hen te vertellen dat God hen altijd zo gezien heeft.
  6. Door hen vrij te spreken van alles wat hen aanklaagt.
  7. Door hen te leren om dagelijks het kruis op te nemen en daaraan de vleselijke gedachten die hen aanklagen te kruisigen.
  8. Door hen te leren hoe we het vlees (de oude mens) als de tegenstander van ‘Christus in ons’ voor dood kunnen houden.
  9. Door hen te leren in de Geest (vanuit de mind of Christ) te wandelen in plaats van naar het vlees (vanuit een mind of flesh).
  10. Door hen te bemoedigen, mochten ze even terugvallen in hun vleselijke denken. Terug naar de werkelijkheid is altijd maar één geloofsstap in je denken.

Op deze manier mogen we de verzoening in Christus, die vanaf de grondlegging der wereld een feit is, weer gaan toedienen aan mensen die gebukt gaan onder de vloek van zonde en dood. Het begint uiteraard met zelf deze weg te bewandelen. Zelf ‘in Christus’ te gaan wandelen.

Wil het zaad van het evangelie opkomen en vrucht dragen, dan zal het in goede aarde terecht moeten komen. Zolang we mensen benaderen als zondaren, die vergeving van zonden nodig hebben om gered te worden, zaaien we het zaad van het koninkrijk langs de kant van de weg. We roepen daardoor het vlees (de aanklager en tegenstander) tot leven, waardoor het zaad door de boze (het vlees) wordt weggepikt. Onze verkondiging is dan vergeefse moeite. Vertel mensen dat hun identiteit niet ligt in materiële zaken of in wat men onderneemt en presteert. Dat zorgt voor stenen en onkruid in de grond. Wijs mensen op hun ware identiteit, Christus! In die goede grond, zal het Woord van God, als het zaad van het koninkrijk, overvloedig vrucht dragen.

Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27b)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *