Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De bediening der verzoening – deel 1

Een boodschap gericht aan predikanten, voorgangers en allen die zich geroepen weten tot de bediening der verzoening en kritisch naar zichzelf en de christelijke kerk in Nederland durven kijken.

We staan als mensheid aan de vooravond van ongekende crises, zoals we deze niet eerder hebben meegemaakt. De kennis van goed en kwaad die ons onder de vloek van zonde en dood heeft gebracht, wordt zowel in de wereld als in de kerk geroemd en geëerd. De duisternis op aarde (de zichtbare wereld) zal – als we ons niet bekeren (metanoia=vernieuwing van denken) – steeds grotere vormen aan gaan nemen.

De ‘buitenwereld’ zoals we die waarnemen, toont ons de ‘binnenwereld’ van de mens anno 2022. Zowel overheden als kerken zijn ieder op hun eigen manier zoekende naar wat wijsheid is en hoe we alle crises het hoofd kunnen bieden. De christelijke kerk is van Godswege geroepen om te midden van deze donkere wereld het Licht van Christus als een Baken in de zee te laten schijnen. De duisternis kan het Licht niet in haar macht krijgen. Zolang de duisternis op aarde kan toenemen, laten we als christenen het Licht van Christus blijkbaar niet of in elk geval te weinig schijnen. Een pijnlijke constatering die ons laat zien dat het de christelijke kerk ontbreekt aan een boodschap voor de wereld in nood.

Want het is nu de tijd, dat het oordeel (gericht op herstel!) begint bij het huis van God; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn, als WIJ ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God?” (1 Petrus 4:17)

Op welke manier is de christelijke kerk ongehoorzaam aan het evangelie van God?

De christelijke kerk heeft eeuwenlang de boodschap van vergeving van zonden, de oude wijn in oude zakken, als hét evangelie verkondigd. Paulus waarschuwde de gemeente van Galaten al om niet terug te keren naar het vlees en naar de werken van de wet, het systeem van wet > overtreding > schuld > zondoffer > vergeving. Zolang we Jezus zien als een zondoffer die voor onze (juridische) rechtvaardiging gestorven zou zijn, is er sprake van gerechtigheid op grond van de wet. Daardoor maken we Christus inactief (katargeo) en komen we buiten de genade te staan, schrijft Paulus (Galaten 5:4,5). De bediening op grond van de wet kent een bepaalde mate van heerlijkheid, net als onder het oude verbond, maar het is en blijft de bediening des doods (2 Korintiërs 3:7-11). Het brengt geen Licht, waardoor de duisternis op aarde kan blijven bestaan / toenemen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is er met de opkomst van de pinksterbeweging meer zicht gekomen op het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn) dat Jezus verkondigde. We zijn deze jonge wijn alleen in oude zakken blijven schenken. We zijn het wettische systeem tot gerechtigheid dat gericht is op het vlees blijven verkondigen als basis voor het evangelie van het koninkrijk. Het gevolg hiervan is dat de oude zakken scheuren en de jonge wijn wegloopt. Beiden gaan uiteindelijk verloren (Matteüs 9:17). Het zuurdesem van de wet maakt het hele deeg van het evangelie zuur. Is dit niet kenmerkend voor de huidige situatie van de christelijke kerk in de westerse wereld? De impact van de kerk op de samenleving is gemarginaliseerd. De boodschap die we verkondigen lijkt geen kracht meer te hebben. De wereld heeft er letterlijk en figuurlijk geen boodschap aan.

Jezus van Nazareth verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk van God en niet de vergeving van zonden op grond van een zondoffer. Deze boodschap is gebaseerd op de kennis van goed en kwaad. Zolang deze boodschap wordt verkondigd, zal het Licht van Christus onder de korenmaat blijven. We zullen als christelijke kerk / christenen eerst zelf gehoorzaam moeten worden aan het evangelie van Christus, willen we als een lichtend Licht te midden van de duisternis aanwezig zijn en een boodschap voor de wereld hebben.

We zullen de jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken, want daarin ligt de kracht (dunamis) van het evangelie van God (Romeinen 1:17). We zullen de verkondiging radicaal moeten ontdoen van het zuurdesem van de wet, voordat de heerlijkheid van de Heer over ons gezien zal worden en de wereld zal opgaan tot het stralende Licht dat we mogen verspreiden. Hiertoe zijn we geroepen!

God is in Christus de wereld met zich verzoenende (o.t.t), door hen hun val (paraptoma) niet toe te rekenen en het woord der verzoening in ons te leggen.” (2 Korintiërs 5:19)

Het verzoeningsproces (lees: scheppingsproces) van God waarbij het Licht de duisternis op aarde zal verdrijven (Genesis 1:2,3) is nog steeds gaande en zal hoe dan ook tot voltooiing gaan komen. Als ‘gezondenen’ is de bediening der verzoening aan ons toevertrouwd.

Hoe ziet deze bediening der verzoening – vrij van het zuurdesem van de wet – er in de praktijk uit?

A) Radicale genade. God rekent de mens haar val niet toe! God vergeeft niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis. “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

B) Het geestelijke ‘zaad’ van de mens (Christus in ons) moet eerst in de akker van het fysieke lichaam worden gezaaid (‘sterven’), voordat we tot leven en verheerlijking kunnen komen (‘opstanding’). Dit is de kern van de boodschap van kruis en opstanding.

C) Geen exclusieve Jezus van Nazareth, maar de universele Christus. Christus is alles en in allen (Kolossenzen 3:11). De opstandingskracht van Christus bevindt zich in de hele schepping. Christus is als het lam van God in en door de hele schepping heen en alle eeuwen door ‘geslacht’ (het ‘sterven’) en zal uiteindelijk in en door de hele schepping heen ‘opstaan’ (de ‘opstanding’). Christus in ons is de hoop op heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). Dit is het evangelie van het koninkrijk dat Jezus ons heeft willen openbaren.

D) Om mensen vanuit het rijk der duisternis in het koninkrijk van het Licht te brengen (verzoening), zullen we hen moeten aanspreken op wie ze in werkelijkheid zijn. Christus is het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht. Wandelt dan als kinderen van het Licht. “Zo kennen wij dan vanaf nu niemand meer naar het vlees.” (2 Korintiërs 5:16)

Zodra wij als ‘gezondenen’ weer zicht krijgen op de apostolische bediening der verzoening, zal de christelijke gemeente allereerst zelf het oordeel (scheiding maken tussen vlees en Geest) ondergaan. Door de bediening der verzoening zullen gelovigen (degenen die gehoorgeven aan de verkondiging) als gevolg van geloof en bekering als zonen van God (m/v) openbaar gaan worden. De schepping zucht en wacht hier met reikhalzend verlangen op. De openbaar geworden zonen van God zijn degenen die vanuit het rijk der duisternis overgeplaatst zijn in het koninkrijk van het Licht. Zij zullen het Licht van Christus laten schijnen, zodat de duisternis in de wereld geheel zal worden verdreven.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
(Johannes 1:5)

Door het verdrijven van de duisternis zal het koninkrijk van God op aarde steeds meer zichtbaar worden. De ganse aarde zal vol worden van Gods heerlijkheid en uiteindelijk zal God alles en in allen zijn (1 Korintiërs 15:28).

Daarom is er geen enkele reden om de moed te verliezen. We hebben een blijde boodschap van hoop voor een wereld in nood. Het komt goed!

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1,2)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “De bediening der verzoening – deel 1”

Misschien een hele brede vraag… maar wanneer ik deze dingen lees, dan kan ik niet voorkomen dat er vragen bij me opkomen. Hoe plaats je bijvoorbeeld heel hebreeen 9 in deze theologie? In Hebreeen 9 wordt Christus losgemaakt van de mens en zou het een heel raar stuk tekst worden wanneer we onszelf op die plek gaan neer zetten. Wat vind je van deze tekst? Groetjes, Reyer

Hallo Reyer, dat mijn blog vragen oproept, kan ik me heel goed voorstellen. Het vraagt om een behoorlijke mindshift om de diepte ervan te begrijpen. Maar heel goed, dat je je vragen stelt!

Je stelt dat in Hebreeën 9 Christus losgemaakt wordt van de mens, maar is dat werkelijk zo?

De verwarring wordt veroorzaakt doordat de meeste christenen een (exclusief) is-gelijk-teken zetten tussen Christus en Jezus.
Ik geloof dat Jezus van Nazareth ons de Christus heeft geopenbaard. Daarom wordt Jezus in het NT de Christus genoemd.
Maar tegelijk vormt Christus de geestelijke identiteit van alle mensen. Ook voor Jezus was “Christus in ons” de hoop op heerlijkheid. Jezus van Nazareth is zodoende een spiegel voor de hele mensheid. Jezus noemde zichzelf steevast de Mensenzoon (de zoon van mensen). Vanuit het Aramees vertaald betekent dit ‘ieder mens’ of ‘de mens als zodanig’. Dat maakt dat ieder mens met hem gekruisigd en opgestaan is. Ieder mens is met (of eigenlijk als Christus) het heiligdom dat niet met handen is gebouwd binnengegaan.

Wat ook belangrijk is om te noemen, is dat hetgeen hier beschreven staat over de Christus niet 2000 jaar geleden op Golgotha heeft plaatsgevonden. Door de kruisiging van Jezus van Nazareth is ons geopenbaard wat Christus (in de geestelijke wereld) vanaf de grondlegging der wereld doormaakt. Het Lam is immers vanaf de grondlegging der wereld geslacht. Daarbij gaat het om de Christus, die in de hele schepping en in ieder mens vanaf de grondlegging der wereld al ‘gekruisigd’ wordt. Het lijden van Christus omvat al het lijden van de hele mensheid aller tijden. En uiteindelijk zal Christus dwars door de hele schepping en in/door ieder mens heen opstaan.

Bij de kruisiging en opstanding van Christus gaat het dus om een universele boodschap voor de hele schepping, zoals door Jezus van Nazareth aan ons geopenbaard is.

Kun je me een beetje volgen?

Mocht je hier meer over willen lezen, dan kan ik je het boek Het Christusmysterie van Richard Rohr aanraden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *