Categorieën
Koninkrijk

De Waarheid maakt Vrij!

In Genesis 1 lezen we over de oorsprong en de opbouw van de geestelijke wereld, later door Paulus ook wel de hemelse gewesten genoemd. Alles wat wij ons als mens bewust zijn, vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld.

De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren. En God zei: Er zij Licht; en er was Licht.” Genesis 1:2,3

Christus, de eniggeborene van de Vader, het Licht der wereld, was een feit! De mens die vanwege een verduisterd bewustzijn in de duisternis leeft, zal door het Licht van Christus verlicht moeten worden, zich Christus bewust moeten gaan worden, om uiteindelijk tot Godsbewustzijn te komen. Het Christusbewustzijn is hiervoor nodig, omdat God zich niet van de duisternis bewust is. “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.” (1 Johannes 1:5)

Paulus schrijft over het opgetrokken zijn in de derde hemel, het Godsbewustzijn (2 Korintiërs 12:2). Hij schrijft ook geregeld over het ‘in Christus’ zijn en verwijst daarmee naar de hemelse gewesten (o.a. Efeziërs 1:20; 2:6), het Christusbewustzijn. En ook over het kwaad in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12), het zogenoemde verduisterde bewustzijn.

De hemelse gewesten, de geestelijke wereld, kunnen we verdelen in drie hemelen, te weten:

De eerste hemel: het verduisterde bewustzijn (de duisternis)
De tweede hemel: het Christusbewustzijn (het Licht)
De derde hemel: het Godsbewustzijn, waar God alles en in allen is.

Geestelijke boosheden (demonen) komen alleen voor in de eerste hemel, de duistere wereld van het verduisterde bewustzijn.

Zolang onze mind gevoed wordt door het verduisterde bewustzijn, spreken we van een mind of flesh. Het zelfstandig naamwoord ‘satan’ (tegenstander) is een synoniem voor de mind of flesh. De mind of flesh zal zich namelijk altijd verzetten tegen de mind of Christ. De mind of flesh is ook de grote aanklager (diabolos/duivel): “wie denk je wel niet dat je bent?!”

Zolang we leven vanuit de mind of flesh kunnen onze leugenachtige gedachten ‘demonen’ vormen in het rijk der duisternis (de 1e hemel). Omdat we als mens geestelijke wezens zijn, hebben we scheppende kracht, waardoor deze ‘demonen’ veel kwaad kunnen aanrichten in ons eigen leven, maar ook in dat van anderen. Zodra we als geestelijke mens door onze gedachten negatieve kracht uitoefenen in de eerste hemel is er sprake van een ‘boze geest’. Het is dan ook niet zo vreemd dat ‘boze geesten’ persoonlijke trekjes kunnen vertonen.

want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen (gedachten) en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God (waarheid tegenover leugen), slechten, elk bedenksel (gedachte) als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid (de waarheid volgen) aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid (de leugen volgen) te straffen.
(2 Korintiërs 10:4-6)

Doordat er sprake is van een collectieve mind of flesh waar de mensheid in wandelt, kan de kracht van negatieve gedachten zeer overweldigend zijn.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” (Efeziërs 6:12)

Het is geen toeval dat de geestelijke wapenrusting, waar Paulus in Efeziërs 6 over schrijft, begint en eindigt met de Waarheid. De gordel van de Waarheid en het zwaard van de Geest, het Woord van God. De andere vier wapens die Paulus noemt, zijn ook alle vier gericht op de Waarheid.

De strijd tussen het Licht en de duisternis is niets anders dan de strijd tussen de Waarheid en de leugen. Zolang de bedekking het ware zicht op onszelf ontneemt, zullen we als mensen de leugen zelf de (geestelijke) wereld in helpen. Zolang we niet inzien dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het kwaad, wandelen we nog in de duisternis. De oorsprong van de leugen en het kwaad buiten onszelf projecteren, gaat ons daar niet van redden.

De Geest van de waarheid zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid.” (Johannes 16:13)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *