Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het probleem van het lijden

God wilde zichzelf vermenigvuldigen in individuele fysieke mensenkinderen die als goden in volmaakte onderlinge LIEFDE zouden leven.

God schiep eerst vanuit het Licht (Christus) alle mensen als Christussen (Genesis 1:26). Ze waren zich allemaal als eenheid alleen Christus bewust en zichzelf niet bewust als unieke individuen.

Om tot individueel bewustzijn te komen geeft God deze Christus-entiteiten (de mensen) een fysiek lichaam. Het mysterie Christus in ons, moet tijdelijk verborgen worden, zodat de mens zich als individu bewust kan worden. Het geestelijke zaad wordt in de akker van ons fysieke lichaam gezaaid met als doel om van hieruit tot geestelijk ontwaken in het Christusbewustzijn te komen.

Als het fysieke lichaam vanaf het begin onsterfelijk zou zijn geweest, dan zou de mens niet op zoek zijn gegaan naar haar ware Zelf, Christus in ons. Het lijden was dus noodzaak, maar het zou niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zou worden (Romeinen 8:18).

Jezus van Nazareth heeft ons de ware aard van de mens getoond. Niet alleen Jezus was de Christus, ieder mens is van nature Christus, een gezalfde des Heren. De boodschap van het evangelie van het Koninkrijk is de boodschap van bevrijding van ons ‘valse’ zelf, het ego, waarmee we ons zijn gaan identificeren.

Zodra de bedekking van het ego weggenomen is, gaan we in ons heilige der heiligen ons ware Zelf, de heerlijkheid van de Heer zien. We ontwaken in het Christusbewustzijn, onze wedergeboorte, door Paulus ook wel rechtvaardiging genoemd.

Als we ons ware Zelf (Christus) bewust worden, zullen we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer, die Geest (Christus) is (2 Korintiërs 3:18). Zodra een bepaald deel van de mensheid tot het Christusbewustzijn is gekomen, zal er een kantelpunt plaatsvinden, waarop de rest van de mensheid ook opgetrokken zal worden in het Christusbewustzijn.

Op dat moment zal het Christusbewustzijn van alle mensen overgaan in het Godsbewustzijn, het moment van onze verheerlijking, de transfiguratie van onze sterfelijke lichamen naar onsterfelijke lichamen.

We zouden dit het moment van de ‘wederkomst’ kunnen noemen. Gods Masterplan is voltooid. Individuele onsterfelijke fysieke godenzonen, waar onderlinge volmaakte LIEFDE als het grote gebod een vanzelfsprekendheid is geworden. Het Koninkrijk van God, het hemelse Jeruzalem, is op aarde neergedaald.

De nieuwe hemel en aarde is een feit! Alle tranen zullen van onze ogen afgewist zijn, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21;4)

Soli Deo Gloria!

Meer lezen? Klik hier voor de serie Gods Masterplan.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *