Categorieën
Jezus van Nazareth

Werd Jezus voor onze vrede gestraft?

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem.” (Jesaja 53:5)

Een bekende tekst die vaak wordt uitgelegd alsof God Jezus heeft gestraft voor onze zonden. Het is dezelfde gedachte dat Jezus het laatste definitieve zondoffer voor de zonden van de mensheid zou zijn geweest.

Als we naar de context van deze tekst uit Jesaja kijken, dan zien we dat het hier om de uittocht uit Egypte ging (zie Jesaja 52:3,4). In Egypte werd het Hebreeën-volk zwaar verdrukt en was de VREDE ver te zoeken! Het volk moest eerst worden bevrijd uit Egypte om weer aan vrede te kunnen gaan denken. Vergeving van zonden was in deze context niet aan de orde, het ging om bevrijding van de onderdrukking door de vijand. In dat perspectief staat ook Jesaja 53. Het lam van God dat ter slachting werd geleid (Jesaja 53:7) voor onze bevrijding!

Jesaja 53:5 is de enige tekst waarin gesproken wordt over een ‘straf’ die op Jezus zou zijn geweest. Dat het om een straf van God zou zijn gegaan, wordt al helemaal niet vermeld en past ook niet in de context. In het vers ervoor staat nota bene “wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.” (Jesaja 53:4) Wij dachten dat hij door God geslagen werd, maar niets is minder waar! Er wordt dan ook nergens in het nieuwe testament gesproken over een straf van God, die vanwege onze zonden op Jezus zou zijn geweest. Men maakt dit op uit een constructie van verschillende teksten, maar het wordt nergens op deze manier door Jezus, Paulus of wie dan ook gezegd.

Het Hebreeuwse woord dat in Jesaja 53:5 met straf vertaald is, is ‘muwcar’ en dat heeft niets te maken met een straf in juridische zin. Het kan hier dus niet gaan om een straf als vergelding voor onze zonden. Het gaat bij dit Hebreeuwse woord om tuchtiging of kastijding in opvoedkundige zin; een ‘opvoedkundig lesje’. De geestelijke leiders hebben Jezus zo’n opvoedkundig lesje gegeven, omdat hij beweerde dat hij de Zoon van God was. Ze hebben hem getuchtigd! Dit ging gepaard met woorden van hoon en smaad en leidde uiteindelijk tot zijn veroordeling en de kruisiging die daarop volgde. Door deze ‘straf’ te ondergaan, heeft Jezus als de vredevorst ons vrede willen brengen.

In Openbaring 6:4 lezen we van een ruiter op een rossig paard die een zwaard had gekregen om daarmee de vrede op aarde weg te nemen. Jezus is gekomen om de vrede terug te brengen op aarde, door het zwaard van de vijand (niet van God!) in zichzelf te laten steken. Jezus heeft het zwaard van de vloek van zonde en dood in zichzelf laten steken. Dat was de ‘straf’ die op hem was, waarmee hij heeft laten zien langs welke weg er vrede op aarde zal komen.

In Zacharia 13:7 wordt over dit zwaard, waarmee Jezus zou worden ‘geslagen’, geprofeteerd. Het doel was dat de boodschap van vrede verspreid zou worden. Het was niet de Vader die Jezus heeft gestraft om ons vrede te brengen! Jezus heeft het zwaard (de hoon, spot en veroordeling van mensen, de vloek van zonde en dood) in zich laten steken, zodat wij weer in vrede zouden kunnen wandelen. En dat gaat pas gebeuren als we de ware boodschap van het kruis gaan begrijpen, geloven en toepassen in ons leven.

Jezus liet zichzelf door mensen tot de dood veroordelen en toch bad hij om hun vergeving! Jezus rekende niet met het vlees van de mens. Hij hield het voor dood. Net zoals Paulus dat later in navolging van Jezus deed (2 Korintiërs 5:16). Jezus rekende niet met goed en kwaad! Hij rekende mensen niet af op hun daden. Het vlees, de oude mens, het ego, voor dood houden, dat is de enige weg die leidt tot vrede op aarde. Alleen op deze manier kunnen we de ruiter op het rossige paard verslaan!

Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om de vrede op aarde uit handen te geven (Grieks: ‘ballo’), maar het zwaard.” (Matteüs 10:34). Dit is werkelijk goed nieuws! Jezus gaf als het ware het zwaard uit handen aan de vijand om zichzelf erdoor te laten steken, zodat wij – als wij zijn boodschap gaan begrijpen en ons bekeren – in vrede kunnen gaan wandelen!

Het is toch nauwelijks te bevatten wat Bijbelvertalingen en interpretaties van mensen ons doen willen geloven? God zou Jezus hebben gestraft, om ons vrede te kunnen brengen en vervolgens zou Jezus, die nota bene de vredevorst wordt genoemd, niet zijn gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. God wordt weggezet als een vader die zijn zoon moedwillig een gruwelijke dood zou hebben laten sterven en Jezus als een vijand van God, die het zwaard op aarde gebracht zou hebben.

Gelukkig staat in het Koninkrijk van God alles op zijn kop. Jezus heeft zichzelf als Christus opgeofferd om ons vrede te brengen. Shalom!

Klik hier voor een uitgebreide uitleg van Jesaja 53 door Santo Calarco.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *