Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een diepgaande verandering in de samenleving

Ik verlang er naar dat het Licht, dat in ieder mens aanwezig is, dusdanig gaat schijnen dat er een diepgaande en blijvende verandering in de samenleving gaat plaatsvinden. Een verandering die zo diepgaand is dat ze in de geschiedenisboeken terecht gaat komen. Of eigenlijk nog grootser, een verandering die de geschiedenis met al haar duisternis voorgoed uit ons bewustzijn zal laten verdwijnen.

Door schade en schande heb ik ontdekt dat we dit niet gaan bereiken door mensen – al dan niet georganiseerd – bij elkaar te brengen en met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Overal waar mensen met elkaar communiceren en / of samenkomen om dingen samen te doen, ontstaat er tot op de dag van vandaag altijd wel een moment waarop het mis gaat. De botsing der ego’s.

Natuurlijk zijn allerlei initiatieven die er op gericht zijn om mensen samen te brengen heel hard nodig! Maar daarmee gaan we de diepgaande verandering waar ik naar verlang en die ik met mijn geloofsogen zie niet bereiken. Het verhogen van de sociale cohesie en het tot op zekere hoogte lenigen van de nood van mensen is een mooi begin, maar als het daar bij blijft, dan zal de diepgaande verandering uitblijven.

Ik ben er inmiddels heilig van overtuigd dat er een grondige herbezinning van de christelijke theologie voor nodig is om tot die diepgaande verandering te komen. Wat ik echter tot op heden merk is dat daar in Nederland nog maar weinig animo voor is. Men houdt zich liever bezig met de vraag hoe we dingen anders kunnen organiseren, de vorm.

Toch geloof ik dat net zoals in de eindtijd van het oude verbond (30 – 70 na Christus) ook nu het herstel bij het huis van God zal beginnen.

Want het is nu de tijd, dat het oordeel (een schifting gericht op herstel!) begint bij het huis van God; als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn als wij ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?” (1 Petrus 4:17)

God wil eerst herstel brengen onder mensen die al in God geloven. God wil bij de gelovigen een schifting maken tussen wat Licht is en wat duisternis is, tussen het kaf en het koren (dat zich beiden in ons bevindt). Zodra het Licht weer gaat schijnen vanuit het huis van God, zal de duisternis in de wereld verdreven worden. Om het Licht weer te laten schijnen is een grondige herbezinning van de theologie nodig. Wat zal het einde zijn als wij daar niet toe bereid zijn? Als de duisternis ook in het huis van God blijft voortbestaan? Zal de duisternis dan uiteindelijk overwinnen?

Laat het tragische einde van de joodse religie in 70AD, waarbij de tempel met de grond gelijk gemaakt werd, waardoor er een abrupt een einde kwam aan de offerdienst, een aanmoediging voor ons zijn. Laten we voor alles het koninkrijk van God zoeken, zodat we vanuit het rijk der duisternis in het koninkrijk van het Licht getrokken gaan worden. Pas dan zal er zich een diepgaande verandering in de samenleving kunnen voltrekken. Een verandering die gaat leiden tot het moment waarop God alles en in allen zal zijn.

Soli Deo Gloria!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *