Categorieën
Koninkrijk

Eerst GELOVEN en dan pas ZIEN?

We leven in een tijd waarin zowel het licht als de duisternis steeds meer van zich laten horen. Nee, het gaat hierbij niet om de good guys en de bad guys. Ieder mens draagt het Christus-Licht in zich mee, sterker nog, de gehele mensheid is een expressie van dit Christus-Licht. Maar ook de duisternis vormen we met elkaar en dat is een gevolg van het feit dat we het zicht op het Christus-Licht in onszelf en de ander zijn kwijtgeraakt.

We identificeren ons doorgaans met onze gedachten, die gebaseerd zijn op datgene wat we met onze natuurlijke ogen waarnemen. De wetenschap onderzoekt vervolgens datgene wat we waarnemen. En wat de wetenschap ons voorschotelt zien we als de werkelijkheid. We voelen ons volledig één met datgene wat voor ogen is en gaan daardoor volledig voorbij aan de geestelijke werkelijkheid, waaruit alles is ontstaan. Onze binnenwereld bepaalt wat wij in de buitenwereld waarnemen. Feiten die we menen waar te nemen, ook de wetenschappelijk vastgestelde feiten, zijn niets meer dan een projectie van onze binnenwereld op de buitenwereld. Ofwel we zitten gevangen in een vicieuze cirkel, die de val in ons bewustzijn in stand houdt. Zolang deze vicieuze cirkel niet wordt doorbroken, zolang we niet worden bevrijd van onze vleselijke wandel, raken we steeds verder verwijderd van het Licht, waardoor de duisternis alleen maar zal toenemen. De onrust in de wereld is een afspiegeling van de onrust in onszelf.

De duisternis kan alleen verdreven worden door het Licht aan te doen. Het heeft geen enkele zin om de duisternis te ontleden en om de oorsprong van de duisternis te benoemen. Het heeft geen enkele zin om je bezig te houden met complottheorieën, of ze nu wel of niet waar zijn. Duisternis is duisternis en die verdwijnt alleen door het Licht. Vergeving in plaats van veroordeling. Liefde in plaats van haat. Vertrouwen in plaats van angst. Hoop in plaats van wanhoop. LICHT in plaats van duisternis.

Het voorportaal van het koninkrijk van God is het koninkrijk van het Licht. Het is de onzichtbare wereld, waarin Christus, het Licht uit Genesis 1:3, al vanaf alle eeuwen en alle geslachten de Koning van vrede en gerechtigheid is. En aangezien ‘Christus in ons’ het ware Zelf van alle mensen is, zullen we moeten terugkeren naar ons hart, om van daaruit te leven en te communiceren. Alles wat in tegenspraak lijkt te zijn met ons hart, het Licht, behoort tot de duisternis, die ontstaan is door de val in ons bewustzijn. Als we weer werkelijk in het Licht willen gaan wandelen, zullen we alles wat hiermee in strijd is, als vuilnis achter ons moeten laten; er onze rug naar toekeren. Bij alles wat we horen, zien en lezen, zullen we ons af moeten vragen of het voortkomt uit iemands hart of uit iemands hoofd. Niet om het vervolgens als goed en kwaad te gaan duiden en het kwade te gaan veroordelen, maar om de duisternis in het Licht te brengen. Als onze binnenwereld gericht is op het Christus-Licht, dan zal onze buitenwereld naar dat beeld veranderen. Niet eerst zien en dan pas geloven. Nee, eerst geloven en daarna gaan we het zien!

Onze binnenwereld laten bepalen door waarneembare feiten uit onze buitenwereld, gaat ons niet dichter bij het Licht brengen. Geloof wat je altijd al hebt gelooft en je zult waarnemen wat je altijd al waarnam.

De duisternis is ten diepste een illusie die door onze waarneming in stand wordt gehouden. Geloof vanuit ons hart is de enige remedie tegen de duisternis. We zullen uit ons hoofd moeten komen en vanuit ons hart moeten gaan leven. Ons hoofd zal dienstbaar moeten worden aan ons hart in plaats van andersom. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niet datgene wat voor ogen is, hetgeen we met ons brein (verstand en emotie) op een rationele/emotionele manier waarnemen en interpreteren.

Hoe meer we ons focussen op ons hart (Christus in ons), hoe meer we ons richting het Licht zullen verplaatsen. Vanaf het moment dat we ons Christus werkelijk bewust zullen zijn als ons ware Zelf, zal het Licht gaan schijnen in ons leven en zal de duisternis om ons heen gaan verdwijnen. Immers onze binnenwereld bepaald wat we waarnemen in de buitenwereld. Pas dan zal blijken dat geloof (hart) en wetenschap (hoofd) volledig congruent zijn met elkaar. Zolang we wetenschap bedrijven zonder de verbinding met Christus, ons ware Zelf, missen we de belangrijke essentie van ons bestaan, de geestelijke bron, waaruit alles is ontstaan. Christus is alles en in allen.

De weg die Jezus van Nazareth ons is voorgegaan, is de weg van eerst geloven en dan zien. Jezelf als Christus zien om vervolgens het koninkrijk van God in de ander te gaan zien. Als we volgers van deze weg worden, dan komt het moment waarop we het koninkrijk van God ook met onze natuurlijke ogen gaan waarnemen dichterbij. Pas dan zal de duisternis als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als we werkelijk hart hebben voor de nood en het verdriet in de wereld, dan zullen we kosten wat het kost deze weg gaan. Je zult smaad en hoon op je pad tegenkomen, men zal liegende allerlei kwaad van je spreken. Maar weet dat het voortkomt uit het hoofd en niet uit hart van mensen. Ieder mens is en blijft een broer of zus in Christus! Laat alzo uw Licht schijnen in de donkere wereld, waarin we ons bevinden!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *