Categorieën
Jezus van Nazareth

Het mysterie ‘Christus in ons’ onthult

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, staat je wereld compleet op zijn kop!

Het mysterie ‘Christus in ons’ dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen is gebleven – door Jezus van Nazareth geopenbaard is, maar na 70AD opnieuw verborgen is geraakt – reikt zoveel verder dan we durven dromen en geloven.

Het wil zeggen dat we net zo één met Christus zijn, net zo gezalfd met de Geest, als Jezus van Nazareth dat was. Het wil zeggen dat wij daadwerkelijk gelijk aan Jezus in deze wereld zijn, als Christus!

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God. … God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. …, want gelijk hij IS, ZIJN ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:15-17)

Zodra je belijdt dat Jezus (als mens) de Zoon van God is, dan belijdt je namelijk dat je zelf (eveneens als mens) gelijk aan Jezus bent en dus zelf ook een Zoon van God bent.

Dit is het mysterie dat Jezus van Nazareth aan ons heeft willen openbaren. Jezus heeft de bedekking van de wet weg willen nemen. De wet is op het vlees gericht en zorgt ervoor dat we ons blijven identificeren met de oude mens.

Weet gij niet dat uw lichaam een tempel van de Geest is?” (1 Korintiërs 6:19)

Het Griekse woord dat Paulus hier voor tempel gebruikt is ‘naos’. Daarbij ging het alleen om het gebouw van de tempel zonder de buitenruimten. Het ging om het heilige en het heilige der heiligen, met daartussen het voorhangsel. Dit beeld gebruikt Paulus voor ons lichaam. We zullen naar binnen moeten keren om daar allereerst ons heilige binnen te gaan. Zolang we ons nog identificeren met de oude mens, bevinden we ons nog in de voorhof van onze tempel. Daar waar het zondofferaltaar en de reinigingsvaten staan. Die zijn niet bedoeld om ons vlees vrij te spreken en te reinigen. Het waren tijdelijke instellingen die ons in bewaring stelden, totdat we tot het besef van ‘Christus in ons’ zouden komen (Galaten 3:23), hetgeen Jezus ons heeft geopenbaard (Kolossenzen 1:26,27).

Zodra de bedekking wordt weggenomen, zien we (in ons heilige), als in een spiegel, de heerlijkheid van de Heer (Christus in ons), waardoor ons (fysieke) gedaante naar dat beeld (de heerlijkheid van de Heer) zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid.” (2 Korintiërs 3:18)

We zien als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer. Het is niet alsof we in een spiegel kijken, dan zouden we moeten zeggen dat we op de heerlijkheid van de Heer lijken. Nee, er staat “als in een spiegel”. Het is net alsof we in een spiegel kijken, maar de werkelijkheid is dat we in ons eigen heilige de heerlijkheid van de Heer zien. Christus is ons ware Zelf, wie wij in werkelijkheid zijn!

We kunnen ons dit alleen in de Geest bewust worden door wedergeboorte.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, gij ook zult zitten op twaalf tronen …” (Matteüs 19:28)

Jezus geeft aan dat hij zelf ook de wedergeboorte heeft ondergaan. Jezus was een mens zoals jij en ik en door de wedergeboorte is hij zich bewust geworden wie hij als mens werkelijk was, Christus, Zoon van God, een geliefde van de Vader. Jezus zit inmiddels op de troon van Zijn heerlijkheid, omdat hij ook het heilige der heiligen is binnengegaan. Zodra wij hem daarin volgen, zullen ook wij met hem zitten op de troon van Gods heerlijkheid.

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, geloof me, dan staat je wereld compleet op zijn kop!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *