Categorieën
Jezus van Nazareth

Het mysterie ‘Christus in ons’ onthult

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, staat je wereld compleet op zijn kop!

Het mysterie ‘Christus in ons’ dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen is gebleven – door Jezus van Nazareth geopenbaard is, maar na 70AD opnieuw verborgen is geraakt – reikt zoveel verder dan we durven dromen en geloven.

Het wil zeggen dat we net zo één met Christus zijn, als Jezus van Nazareth dat was. Het wil zeggen dat wij daadwerkelijk gelijk aan Jezus in deze wereld zijn, als Christus!

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God. … God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. …, want gelijk hij IS, ZIJN ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:15-17)

Zodra je belijdt dat Jezus (als mens) de Zoon van God is, dan belijdt je namelijk dat je zelf (eveneens als mens) gelijk aan Jezus bent en dus zelf ook een Zoon van God bent.

Dit is het mysterie dat Jezus van Nazareth aan ons heeft willen openbaren. Jezus heeft de bedekking, het voorhangsel in de tempel, weg willen nemen.

Weet gij niet dat uw lichaam een tempel van de Geest is?” (1 Korintiërs 6:19)

Het Griekse woord dat Paulus hier voor tempel gebruikt is ‘naos’. Daarbij ging het alleen om het gebouw van de tempel zonder de buitenruimten. Het ging om het heilige en het heilige der heiligen, met daartussen het voorhangsel. Dit beeld gebruikt Paulus voor ons lichaam. Ons eigen lichaam bestaat volgens Paulus uit enerzijds een heilig deel en anderzijds het heilige der heiligen. En er is sprake van een bedekking (het voorhangsel) waardoor we ons heilige der heiligen niet kunnen zien.

Zodra de bedekking (het voorhangsel) wordt weggenomen, zien we (in ons heilige der heiligen), als in een spiegel, de heerlijkheid van de Heer (Christus in ons), waardoor ons (fysieke) gedaante naar dat beeld (de heerlijkheid van de Heer) zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid.” (2 Korintiërs 3:18)

We zien als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer. Het is niet alsof we in een spiegel kijken, dan zouden we moeten zeggen dat we op de heerlijkheid van de Heer lijken. Nee, er staat “als in een spiegel”. Het is net alsof we in een spiegel kijken, maar de werkelijkheid is dat we ons eigen heilige der heiligen zien, wij zijn zelf de heerlijkheid van de Heer. Christus is ons ware Zelf, wie wij in werkelijkheid zijn!

We kunnen ons dit alleen in de Geest bewust worden door wedergeboorte.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, gij ook zult zitten op twaalf tronen …” (Matteüs 19:28)

Jezus geeft aan dat hij zelf ook de wedergeboorte heeft ondergaan. Jezus was een mens zoals jij en ik en door de wedergeboorte is hij zich bewust geworden wie hij als mens werkelijk was, Christus, Zoon van God. Jezus zit op de troon van Zijn heerlijkheid. Zodra wij wedergeboren worden, zullen ook wij met hem zitten op de troon van Gods heerlijkheid.

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, geloof me, dan staat je wereld compleet op zijn kop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *